SØK SKOLEPLASS

Kristen videregående skole

Øya videregående skole er en friskole, godkjent på kristent grunnlag. Vi ønsker at vår kristne profil skal være synlig for elevene, samtidig som vi har beina godt planta på jorda.

På Øya kan vi snakke åpent om kristen tro, og vi diskuterer gjerne livssynsaktuelle spørsmål. Skolen er selvsagt åpen for elever fra alle livssynsbakgrunner, og vi underviser etter de samme læreplanene som offentlige skoler.

Normisjon

Det er Normisjon som eier Øya vgs, og skolen er dermed en del av et større nettverk og en del av Normisjons visjon «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi har noen konkrete samarbeidsprosjekter med Normisjon. Blant annet kommer ansatte fra Acta Trøndelag, Normisjons lokale barne- og ungdomsarbeid, til Øya og holder Alphakurs for elever som er interesserte i å vite mer om hva det vil si å være kristen.

Hvert år samler elever og ansatte på Øya inn penger til Håpets senter, et dagsenter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne i Nepal. Senteret drives av en lokal organisasjon i Kathmandu, og Normisjon har støttet dette arbeidet i flere år. Her kan du lese mer om Håpets senter.

Kristendomsfaget

Elevene vil merke at Øya er en kristen vgs ved at vi har kristendom på timeplanen. På Øya består kristendomsfaget av korte morgensamlinger og perioder med valgfag. Når elevene har valgfag kan de velge mellom Alphakurs, KRIK, Godhet, Film og Globalt fokus. Skolegudstjenester til jul og påske inngår også i kristendomsfaget, samt våre innsamlingsaksjoner til gode formål.

Kristent arbeid på kveldstid

Hver onsdag kveld kl. 19.30 arrangerer vi «Timeout» i Blåstua. Her samles elever og ansatte for å synge lovsanger, få input i form av undervisning eller troshistorier, og for å be sammen. Etterpå spiser vi is og henger i Blåstua med brettspill og en god prat. Timeout er et frivillig tilbud, og er åpent for alle våre elever fra 10. trinn og oppover.

Givertjeneste

Dersom du ønsker å støtte arbeidet vårt med en fast sum i måneden eller en enkeltstående gave kan du lese mer om dette på siden om givertjeneste.

Våre studietilbud

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk