SØK SKOLEPLASS

Kontakt oss

Øya videregående skole

Kvålsvegen 133
7228 Kvål
Telefon: 920 920 41
Epost: oya@oya.vgs.no

Kontonr. 3000.15.27564
Org.nr. 989 137 913