SØK SKOLEPLASS

Internatskole

Hva er internatskole?

Å bo på internat er verken som å bo hjemme eller på hybel. Du er hjemmefra, men slett ikke alene. Internatet på Øya vgs har plass til ca. 100 elever som fordeler seg på flere mindre internatboliger.

Alle internatboligene er på skolens område, så du kan stå opp rett før skolen starter og traske bort til matsalen for å få deg frokost. Så er det kun få meter videre til skolebygget for morgensamling og undervisning.

Klikk her for å se bilder fra tunet på Øya.

Livet på internatskole er spennende på mange måter, og for de fleste er dette en fin overgang til et mer selvstendig liv. Som internatbeboer får du variert og god mat servert i matsalen hver dag hele uka.

Internatet er stengt i perioder i løpet av året, i forbindelse med ferier og lignende. Disse periodene kan variere fra år til år og blir kunngjort i skoleruta. Internatet er åpent de fleste helgene gjennom skoleåret.

Søke plass

Internatplassen følger ikke automatisk med skoleplassen. Du må søke om plass.

Her kan du lese mer om søknad og inntak til internatet.

Miljøarbeid 2022-2023

Det varierer litt fra år til år hva som skjer på internatet på kveldstid og i helgene. For skoleåret 2022-2023 har vi ansatt tre miljøarbeidere (ettåringer). Som internatelev kan du glede deg til å bli kjent med Oda, Maria og Inger Marie!

Miljøarbeiderne bor på tunet og inviterer elevene med på turer, fotballkvelder og sosialt samvær. Det hender også at de kjører elevgrupper på alt fra kristne arrangement til lørdagshandel for å kjøpe godteri.

Elevene kan slenge seg med på det som skjer, men vi har ingen ansatte på Øya som kan kjøre elevene hit og dit når det oppstår behov. Dette må elevene organisere selv.

Årets miljøarbeidere 2022-23: f.v. Oda, Maria og Inger Marie.

Faste fritidsaktiviteter

Det har begynt å bli en tradisjon med vaffeltirsdag for internatelever. Vi har ei flott elevstue – Blåstua – som brukes til vaffelkvelder, felles TV-titting og andre sosiale treff. Snart er også ei ny elevstue klar! Den vil bli innredet for mer aktive leker og spill.

Hver onsdag kveld kl. 19.30 er det Timeout – et møtested for ungdommer fra 10. trinn til Vg3. Her får du høre personlige historier om tro, og du får spennende og kortfattet undervisning om aktuelle temaer fra Bibelen. Snacks og morsomme aktiviteter hører også med!

Kunstgressbanen vår, som blir mye brukt av lokale idrettslag, er reservert slik at Øyas elever kan bruke den to kvelder i uka.

Leksehjelp og natte/helgevakt

På ukedagene mandag-torsdag er det mulig å få leksehjelp etter middagen. Den som er leksehjelp er også til stede ved middag og kveldsmat, og kan kontaktes på Øya-telefon 920 920 41 om det oppstår behov.

I helgene er det nattevaktene som har telefonen, og som er til stede for internatelevene. Det er ikke noe fast opplegg i helgene, men det serveres gode måltider i matsalen og det kan oppstå spontane turer og aktiviteter.

Våre studietilbud

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk