Livet på internatet

Å bo på internat er verken som å bo hjemme eller på hybel. Du er hjemmefra, men slett ikke alene. Internatet på Øya har plass til ca. 100 elever.

Internatlivet er spennende på mange måter, og for de fleste er dette en fin overgang til et mer selvstendig liv. Som internatbeboer får du variert og god mat servert i matsalen hver dag hele uka.

Internatet er stengt i perioder i løpet av året, i forbindelse med ferier og lignende. Disse periodene kan variere fra år til år og blir kunngjort i skoleruta.

Søke plass

Internatplassen følger ikke automatisk med skoleplassen. Du må søke om plass.

Her kan du lese mer om søknad og inntak til internatet.

Miljøarbeid 2021-2022

Det varierer litt fra år til år hva som skjer på internatet på kveldstid og i helgene. For skoleåret 2021-2022 har vi ansatt Laurits Fonn som miljøarbeider. Laurits bor på tunet og inviterer gjerne elevene med på turer, fotballkvelder og sosialt samvær. Det hender også at han kjører elevgrupper på alt fra kristne arrangement til lørdagshandel for å kjøpe godteri.

Elevene kan slenge seg med på det som skjer, men vi har ingen ansatte på Øya som kan kjøre elevene hit og dit når det oppstår behov. Dette må elevene organisere selv.

Faste fritidsaktiviteter

Det har begynt å bli en tradisjon med vaffeltirsdag for internatelever. Vi har ei flott elevstue – Blåstua – som brukes til vaffelkvelder, felles TV-titting og andre sosiale treff.

Hver onsdagskveld er det opplegg som alle elever kan bli med på. Da rullerer skolens ansatte på å ha ansvar for innholdet, og det kan være aktiviteter som brettspill, turnering, baking, eller delekvelder og skolelagsmøter. Onsdagskveldene skal ha noe kristent innhold, men det vil komme til uttrykk på forskjellige måter ut ifra hva slags møte eller aktivitet det er.

Kunstgressbanen vår, som blir mye brukt av lokale idrettslag, er reservert slik at Øyas elever kan bruke den to kvelder i uka.

Leksehjelp og natte/helgevakt

På ukedagene mandag-torsdag er det mulig å få leksehjelp etter middagen. Den som er leksehjelp er også til stede ved middag og kveldsmat, og kan kontaktes på Øya-telefon 920 920 41 om det oppstår behov.

I helgene er det nattevaktene som har telefonen, og som er til stede for internatelevene. Det er ikke noe fast opplegg i helgene, men det serveres gode måltider i kantina og det kan oppstå spontane turer og aktiviteter. Annenhver helg er Laurits til stede som miljøarbeider og arrangerer aktiviteter for elevene.