SØK SKOLEPLASS

Hva er egentlig sosiologi og sosialantropologi?

Sosiologi og sosialantropologi passer for deg som er interessert i hvordan samfunnet er bygd opp, spesielt med tanke på det menneskelige. Du lærer om hvorfor vi mennesker er som vi er, og hvorfor vi gjør som vi gjør.

Hvis du for eksempel har som mål å bidra til en bedre klimapolitikk på globalt nivå, kan det være nyttig å ta på seg brillene til en sosialantropolog. Da vil du oppdage at det finnes flere sider av saken enn for eller imot klimatiltak. For selv om de fleste i verden hadde vært enige om at klimatiltakene var nødvendige, har vi mennesker en del begrensninger å forholde oss til.

Disse begrensningene er ulike og avhenger av hvor du kommer fra, hvilken oppvekst du har hatt, hvilke økonomiske midler du har og hvilken politisk situasjon landet ditt er i. Hvis du ønsker å innføre klimatiltak må du kanskje tenke på spørsmål som:

Slike vinklinger vil du bli kjent med i dette faget.

Du kan lese mer om faget på vilbli.no.

Sosiologi og sosialantropologi er et fag du kan ta på Studiespesialisering.