SØK SKOLEPLASS

Hva er egentlig samfunnsgeografi?

Hvis du er interessert i hvorfor ressursene i verden er så ulikt fordelt bør du velge faget samfunnsgeografi.

Her lærer du om samspillet mellom natur og samfunn, og hvordan samfunnets regler bestemmer og begrenser hvordan vi mennesker får lov til å leve livene våre. Du får innblikk i de store spørsmålene, slik som klima og verdens fattigdom, og du får lære om maktbalansen mellom stater, internasjonale selskap og organisasjoner.

I dette faget får du mer kunnskap om hvordan verden fungerer. Hvordan blir en by til? Hvordan fungerer politikk i virkeligheten, og hvordan kan vi påvirke politikk på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Hvordan kan vi bidra til bærekraftig utvikling ved hjelp av egen levemåte og ved hjelp av strategisk arbeid?

Du kan lese mer om faget på vilbli.no.

Samfunnsgeografi er et av fagene du kan ta på Studiespesialisering.