SØK SKOLEPLASS

Gårdsdrift

På Øya vgs har vi en omfattende gårdsdrift hvor elevene deltar aktivt. Vi ønsker også å være åpen for publikum og er en av Tines besøksgårder.

Storfe

Øya vgs er opptatt av å ha et moderne og dagsaktuelt fjøs hvor elevenes læring skal stå i fokus. Skolen tror på prinsippet «learning by doing» og derfor er elevene aktive i den daglige drifta, og gjør fjøsstell mandag til søndag.

I 2014 ble det bygget nytt løsdriftsfjøs med plass til 42 melkekyr, samt ungdyr. Melkekyrne har både melke- og skraperobot. Melkeroboten er av merke DeLaval og det samme gjelder skraperoboten. Rundballer og brød blir mikset i en BVL fullfôrvogn, og kjørt til fjøset, der fôret kjøres ut med en elektrisk Avant E6.

I 2021 har Øya cirka 40 kyr, og vi kan levere ca. 300 000 liter melk årlig.

I den gamle delen av fjøset er det kalverom, 2 binger for avvendt kalv, og 2 binger for okser. Herfra leveres det ca. 15 slakt årlig.

Vi har samarbeid med Geno om 2 prosjekt:

  1. Metanmåler-som registrer metan fra kuas rap. Dette er en del av et stort nasjonalt klima og miljø-prosjekt, der en ønsker å avle ei ku med stor produksjonskapasitet, god helse og fruktbarhet, god fôrutnytting, og lavt utslipp av metangass.
  2. Rugebesetning: Øya vgs deltar i arbeidet med å avle fram bedre kyr. På kviger og enkelte kyr legger en dyrlege inn embryo (befrukta egg) som vi får fra Geno. Øya har levert en embryo-kalv til Geno i 2020.

Sau

Sauedrifta på Øya er økologisk, og vi har 2 saueraser: Grå trøndersau og Norsk kvit. Hvert år lammer 70 sauer og vi får cirka 140 lam. Vi har bevaringsbesetning for Grå trøndersau, etter avtale med Norsk genressurssenter (Nibio). Sauene er på beite halve året, fra 1.mai til 1.november, og om sommeren er de fleste på utmarksbeite i Nordmarka, i Klæbu.

Øya har et aktivt miljø for sau med lamming i april/mai, sauesanking i september, samt klippekurs og seminkurs i oktober. Vi klipper alle dyra selv.

Vi har nisjeavtale med Nortura, og kan selge lammekjøtt med egen logo. Vi selger også saueskinn fra Grå trøndersau.

Gris

Juni til september har vi 10-15 friluftsgris, som tilbringer gode dager ute, med god plass til å rote i jorda og bade i gjørme. De har også hytte med skygge og ly. Grisene blir slakta lokalt og omsatt med egen logo.

Hest, stall og ridehall

Øya har en stor hesteavdeling med plass til 25 hester. Vi har to staller; en som er isolert og en som ikke er isolert. Vi pleier å ha 4-5 skolehester i tillegg til elevene sine hester. Ridehall med innvendig bane på 60 x 20 meter ble bygget og tatt i bruk i 2015, og er også åpen for utleie.

Dyrka areal

Øya driver ca 500 dekar areal (halvparten er leid). Det består av fulldyrka areal, grøntfôr, og innmarksbeite. Arealet brukes til fôrproduksjon og beite.

Skog, utmark og flisfyring

Øya har 500 dekar utmark, der 400 dekar er produktiv skog. Vi er også i ferd med å kjøpe 500 dekar utmark og skog fra en naboeiendom. Utmarka ligger i Vassfjellet, nær skolen. Øya er en av grunneierne i Vestre Vassfjell grunneierlag, som tar seg av utleie av jaktrettigheter for mange eiendommer.

Elevene deltar aktivt i drifta av skogen med planting, tynning og hogst. De siste åra har vi tilbudt en del kurs gjennom www.skogkurs.no.

Øya vgs har sin egen varmesentral, flisfyr som produserer vannbåren varme til seks bygninger, deriblant fjøs og melkerobot. Tømmeret i skogen er råvaren som blir brukt i flisfyringsanlegget.

Øyavollen

Øyavollen ligger langs veien til toppen av Vassfjellet, 4 km fra skolen. Der har Øya ei seterbu på 50 m2 (ny i 2021), og har startet byggingen av et uthus (låve). På Øyasetra er det også en gapahuk og ei mindre hytte. 

Seterbua på Øyavollen, august 2021

Anleggsgartner

Øya tilbyr utdanning i anleggsgartnerfag, og har to gravemaskiner, hjullaster og en rekke småmaskiner. Vi arrangerer sikkerhetskurs i samarbeid med SRIE, som gir grunnlaget  for sertifikat for kjøring av masseforflytningsmaskiner. Videre tilbyr vi varmearbeiderkurs.

Traktorer og utstyr

Annet traktorutstyr:

Ridehallen på Øya