SØK SKOLEPLASS

Landbruk

Er du interessert i dyrehold, jordbruk og traktorkjøring? Ønsker du å legge det beste grunnlaget for å bli agronom?

Landbruk er en av fordypningene du kan velge på Vg1 Naturbruk, og på Vg2 Landbruk og gartnernæring. På Vg3 kan du gå videre med Vg3 Landbruk (Agronom) eller Vg3 Naturbruk (studieforberedende).

Sentrale temaer og arbeidsoppgaver på Vg1:
Sentrale temaer og arbeidsoppgaver på Vg2:

Studiespesialisering

Ekstremsport

Studiespesialisering

Global

Bygg- og anleggsteknikk

Tømrer

Bygg- og anleggsteknikk

Anleggsgartner

Naturbruk

Friluftsliv

Naturbruk

Landbruk

Naturbruk

Hestefag