SØK SKOLEPLASS

Internatet


Øya vgs er en kristen internatskole med omtrent 200 elever. Inntil 100 av elevene bor på skolens internat. Vi har elever fra hele Trøndelag og fra mange andre fylker. Fordi vi er en privat skole har vi muligheten til å ta inn elever fra hele landet.

Vi har et dyktig og engasjert miljøarbeider-team som er tilstede for elevene på fritida. Det arrangeres varierte aktiviteter på kveldstid og i helgene. Vi ønsker at du som elev skal trives, være trygg og få deg venner for livet!

For deg som er interessert i et kristent fellesskap så vil du finne flere kristne møtepunkt i løpet av uka, slik som kveldsmøter, Laget og KRIK.

Her kan du lese mer om livet på internatet.

Her finner du praktisk informasjon og søknadsskjema til internatet.

Her kan du lese mer om Øya som kristen skole.