SØK SKOLEPLASS

Elevtjenesten

Vi som jobber på Øya ønsker at du skal trives på skolen og lykkes med valg av utdanning og yrke. Derfor møter lærerne forberedt på jobb hver dag, og gir deg tilbakemeldinger som skal hjelpe deg til å utvikle faglige kvalifikasjoner. I tillegg til lærerne har vi noen viktige personer i skolemiljøet som skal bidra til at du får tatt ut ditt potensiale.

Sosiallærer

Hildegunn Meling Hugdal er sosiallærer ved Øya videregående skole og har som jobb å koordinere spesialundervisning og å jobbe med elever som trenger tilrettelegging av undervisningen. Dette kan dreie seg om alt fra spesialundervisning til søknad om tilrettelegging på prøver og eksamen.

Hildegunn er også god å ha hvis du trenger noen å snakke med om ting som oppleves vanskelig. Du når Hildegunn på tlf. 412 25 947.

Rådgiver

Tone Birgitte Bjørseth er skolerådgiver ved Øya videregående skole. Hun kan veilede deg i yrkes- og studievalg og hjelpe deg med søknad til høyere utdanning. Du kan også snakke med Tone Birgitte om andre forhold. 

For å bestille tid hos Tone Birgitte, send gjerne en melding på itslearning. Du kan også sende SMS til 920 86 343 eller e-post til tone@oya.vgs.no.

Internatleder

Maren Pernille Indreeide Øvregaard er internatleder ved Øya videregående skole. Hun arrangerer internatmøter og er tilgjengelig for internatelevene på dagtid fra mandag til fredag. Elevene kan snakke med Maren Pernille om alt som har med internatlivet å gjøre – enten det er praktiske spørsmål eller tema som går på trivsel, miljø og lignende.

Maren Pernille har kontorplass på skolekontoret i hovedbygget og er også tilgjengelig på itslearning og på epost maren.ovregaard@oya.vgs.no.

Skolehelsetjenesten  

Helsesykepleier Toril Jensen har kontor i 2. etasje på ungdomsskolen, og er tilgjengelig for alle våre elever på videregående og på ungdomsskolen.

Kontortid: mandager kl 0800-1600 og fredager kl 0800-1600.

Time bestilles via melding på itslearning eller SMS til 958 43 514. Du kan også nå Toril på e-post toril.jensen@melhus.kommune.no.

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste og jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:

Tema:

Helsesykepleier har taushetsplikt!