Elevtjenesten

Vi som jobber på Øya ønsker at du skal trives på skolen og lykkes med valg av utdanning og yrke. Derfor møter lærerne forberedt på jobb hver dag, gir deg tilbakemeldinger som skal hjelpe deg til å utvikle faglige kvalifikasjoner. I tillegg til lærerne har vi noen viktige personer i skolemiljøet som skal bidra til at du får tatt ut ditt potensiale.

Skolehelsetjenesten  

Helsesykepleier Lena Holten Skibnes har kontor i 2. etasje på ungdomsskolen, og er tilgjengelig for alle våre elever på videregående og på ungdomsskolen.

Kontortid: tirsdag, onsdag, torsdag kl. 9-15.

Time bestilles via melding på itslearning eller SMS til 950 84 182. Du kan også nå Lena på epost lesk@melhus.kommune.no.

Drop in tid: onsdager og torsdager kl 12-13 (trenger ikke timebestilling)

Skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste og jobber helsefremmende og forebyggende gjennom:

Tema:

Helsesykepleier har taushetsplikt!

Sosiallærer

Hildegunn Meling Hugdal er skolens sosiallærer og har som jobb å koordinere spesialundervisning og å jobbe med elever som trenger tilrettelegging av undervisningen. Dette kan dreie seg om alt fra søknad om tilrettelegging på prøver og eksamen til spesialundervisning. 

Hildegunn er også god å ha hvis du trenger noen å snakke med om ting som oppleves vanskelig. Du når Hildegunn på tlf. 412 25 947

Rådgiver

Tone Birgitte Bjørseth er skolerådgiver ved Øya videregående skole. Hun kan veilede deg i yrkes- og studievalg og hjelpe deg med søknad til høyere utdanning. Du kan også snakke med Tone Birgitte om andre forhold. 

For å bestille tid hos Tone Birgitte, send gjerne en melding på itslearning. Du kan også sende SMS til 920 86 343. Hennes e-postadresse: tone@oya.vgs.no