SØK SKOLEPLASS

Du, jeg, vi KAN!

På Øya har vi et positivt menneskesyn og elevsyn. Vi har troa på at hver enkelt av oss, både elever, ansatte og besøkende, er verdifulle mennesker som både betyr mye for andre og kan mye.

DU KAN!

På Øya har vi troa på at DU KAN. Dette innebærer at du vil få frihet til å prøve deg på nye områder og gjøre ting du kanskje aldri har trodd at du vil mestre. Du skal få utfordringer på ditt nivå og vi tar utgangspunkt i at du allerede har mange gode egenskaper og ferdigheter.


Du er ikke et blankt ark som vi skal fylle, men et verdifullt menneske som kan bidra med mye. Du bidrar til det sosiale miljøet på skolen, til læringsmiljøet i klassen og etter hvert – mer og mer – til samfunnet rundt deg.


Vår visjon er «På Øya vil vi hjelpe deg til å oppdage og utvikle evnene dine til det beste for deg selv og andre.» Dette handler om at det er du som må finne ut hva du er naturlig god på, hva du trenger å lære mer om, hva du ønsker å bidra med i samfunnet, og hvordan du vil at livet ditt skal være – og så hjelper vi deg på veien.


JEG KAN!

Vi som er elever og ansatte på Øya kan alle ta del i dette utsagnet. Jeg kan! Vi som jobber på Øya kan – sammen – å drive skole. Vi kan mye om fag og ulike ferdigheter, og vi kan mye om det å være menneske og å bygge relasjoner.


Vi håper at også du som elev kan være med å si «jeg kan!» – at du har troa på deg selv og hva du kan få til. Kanskje kan du ikke alt ennå, men da kan du tenke «dette kan jeg ikke ennå» eller «nå skal jeg lære litt mer om dette». Det er mye vi kan få til hvis vi prøver! Kanskje må vi feile noen ganger, prøve igjen og igjen, spørre om hjelp, ta til oss noe kunnskap først? Vi kan allikevel ofte få til mye mer enn vi tror.


Hvis du sier til deg selv «jeg kan!», så vil dette også bidra til motivasjon til å lære nye ting. Vi tror at du selv kan være med å bidra til en positiv mestringsopplevelse. Du er god nok.


VI KAN!

Noen ting fungerer best i fellesskap. Noen ting MÅ man være flere om. På Øya trenger vi f.eks. noen til å lede skolen og andre til å undervise elevene. Vi trenger noen til å drive med vedlikehold, renhold, dyrestell og miljøarbeid. Sammen så kan vi drive skole!


Det er også veldig lite vi får gjort på Øya uten elever! Vi trenger unge mennesker som er villige til å prøve nye ting, lære nye ferdigheter, stille spørsmål og samarbeide med andre elever. Vi trenger også noen som kan utfordre oss litt. Sammen, som elever og ansatte – og i godt samarbeid med foreldre og foresatte – kan vi få til veldig mye.


Vi kan arrangere Åpen gård! Vi kan rehabilitere trønderlåna, vi kan utvikle skoleanlegg og drifte fjøset og stallen! Vi kan overleve i naturen sammen. Vi kan fylle kantina med god stemning. Vi kan lære av hverandre.


Samfunnet trenger også at vi er forskjellige. Vi trenger folk til både praktisk og teoretisk arbeid. Vi trenger noen som er flinke med kjøretøy og andre som er flinke med dyr. Vi trenger noen som er flinke med mennesker og andre som er flinke med tall. Vi trenger noen med mye tålmodighet og noen med lite tålmodighet! For å kjenne på fellesskapet og de mulighetene det gir, trenger vi tillit til hverandre, vi trenger raushet og inkludering og et fellesskap som ser hverandre. Det er verdier vi håper våre elever vil ta med seg videre i livet.


For å si at en KAN noe, trenger vi ofte en arena for å mestre i tillegg til holdninger, kunnskaper og ferdigheter. På Øya er vi forskjellige, og vi erfarer ofte at sammen KAN VI!


Vi som arbeider på Øya har en drøm. Denne drømmen er at du skal oppleve og lære noe som du tar med deg i livet. Vi drømmer om at du skal oppleve ØYABLIKK som du tar med deg resten av livet.