SØK SKOLEPLASS

Byggfagselevene setter spor

På vei tilbake over tunet ser jeg en gjeng med arbeidsklær komme veltende ut av kantina, med byggfagslærer Arnestein i front. 10-kaffen er ferdig, og straks er alle elevene i gang med ulike oppgaver på skolens trønderlån. Jeg spør om Arnstein har tid til en prat. Han roper noen instrukser til en elev øverst i stillaset før han vender seg til meg og sier at ja, det har han.

Motiverende å jobbe med reelle prosjekter

«Her på Øya får elevene jobbe med relevante prosjekt, og det er viktig at de får prøvd seg på prosjekter som gjør dem godt rustet til å gå ut i lære. Mye av undervisningen skjer utenfor byggverkstedet», forteller han med blikket festet på elevene som er i gang med å skifte kledning på trønderlåna. Og jeg er ikke lenger like overrasket over å finne byggverkstedet mørkt og tomt.

Brikt Flåløkken og Johan Sandrød går begge Vg2 tømrer og kan bekrefte det lærer Arnstein Sugustad forteller.

«Jeg trives godt med å gå byggfag på Øya. Det har mye å si at prosjektene vi jobber med er reelle. Vi bygger ting som får stå, som blir brukt og som vi til og med får glede av selv, forteller Johan, og prøver å overdøve klassekameratene som diskuterer heftig rundt biljardbordet. Vi sitter i «Grønnstua», en elevstue som forrige års tømrerklasse var med på å bygge og som er et tydelig bevis på at byggfagselevene setter spor etter seg og får holde på med prosjekter som mange kan ha glede av. Diskusjonen dabber av, og Johan griper ordet igjen:

«Undervisningen gir oss nyttig kunnskap, som gir oss et godt grunnlag for å gå ut i lære. Det er motiverende»

Han ser bort på bort på klassekamerat Brikt som begynner å ramse opp noen av prosjektene de har hatt dette skoleåret.

«Vi har satt opp Garasje i Børsa, bygget flisfyringsanlegg på Øysand, i tillegg til ulike prosjektet med renovering av skolebygg. Vi har to til tre praksisdager i uka,» legger han fornøyd til.

Attraktive lærlinger

Tilbake på gårdsplassen forteller Arnstein at elevene fra Øya er attraktive lærlinger:

«Det er stor etterspørsel etter lærlinger fra Øya. Bedriftene har gode erfaringer med å ta imot elver som har gått hos oss. Er du en som viser interesse for faget og vil jobbe, da får du deg lærlingeplass.»

Arnstein blir kontaktet av flere bedrifter som ønsker lærlinger fra Øya, og legger til at også opplæringskontoret gir uttrykk for å være med fornøyd med opplegget på Øya.

«og det er jo nettopp detter jeg ønsker at de skal sitte igjen med etter to år på Øya, god og relevant fagkunnskap om byggfag. Og et godt innblikk i byggebransjen, og hva det innebærer å jobbe der. For da har de et godt grunnlag for å avgjøre om det er dette de vil videre.»

Byggfag + påbygg = muligheter

Han legger også til at å gå byggfag ikke setter en stopper for å velge en annen vei videre, og mange velger gjerne et år med påbygg før de går ut i lære eller velger å studere.

Dette er planen til både Brikt og Johan. Men etter et år med påbygg tror de begge at de vil ta fagbrev som tømrer.

«Jeg var litt skolelei da jeg skulle begynne på videregående, og hadde derfor ikke lyst å gå studiespesialisering. Bygg og anlegg virket som det mest spennende av yrkesfagene, i tillegg valgte jeg å ta realfag i tillegg for å holde alle muligheter åpne,» sier Johan

Selv om Johan er litt usikker på hva han vil i fremtiden mener han at to år med byggfag har gitt han mye nyttig kunnskap å ta med seg videre.

Brikts drøm er å bli politi, og mener at å gå byggfag for så ta påbygg ikke er et dumt valg for å nå dette målet.

Engasjerte lærere og praktisk undervisning

Men hvorfor valgte Brikt og Johan å gå på akkurat Øya?

«Vi gikk begge på Øya ungdomsskole, som ligger på samme tun, og vi hadde hørt at det var godt miljø på Øya vgs,» forteller Brikt.

«Jeg tenkte at hvis lærerne på videregående var like bra som de på ungdomsskolen, var like flinke og hadde like godt forhold til elevene, så var det ikke dumt å begynne på Øya,» konstaterer Johan med et smil.

Selv om lærerne på videregående stod til forventningene, er begge enige om at det er ganske annerledes å gå på Øya videregående samlignet med Øya ungdomsskole. På videregående opplever de en større frihet, men også mer ansvar. I tillegg nyter begge at skolehverdagen inneholder så mye av det de er interessert i.

«Det var spennende å begynne på Øya vgs, og det at man ikke var så stor klasse gjorde at man ble for kjent og en sammensveiset,» sier Brikt mens Johan nikker enig. Og hadde lærer Arnstein vært i samme rom hadde han nok nikket han også. For det beste med å jobbe som byggfagslærer er nettopp kombinasjonen med å jobbe med faget å få jobbe med ungdom, mener han.

«Siden vi jobber så mye praktisk opplever jeg å få veldig gode relasjoner til elevene mine. Vi får mange gode prater, både seriøse samtaler og spøk og moro, i tillegg til at jeg får gitt dem tett og god faglig veiledning. Og det er jo ingen tvil om at gode relasjoner med elevene også fører til god undervisning.»

Selv fra avstand ser Arnstein at stillas-eleven trenger litt veiledning, og roper tydelige instrukser opp og sørger for framdrift i arbeidet.

«Jeg vil anbefale andre å begynne på Øya på grunn av det gode miljøet. Vi har dyktige lærere som kan faget sitt. De er engasjerte og skikkelig trivelige. Ikke bare praksislærerne altså, også lærerne vi har i teorifag er flinke og sørger for at vi får artig og variert undervisning,» konstaterer guttene.

De trekker frem at det gode miljøet skyldes først og fremst at man blir så godt kjent, også på tvers av trinn. Turene og aktivitetsdagene som blir arrangert på tvers av trinn, er høydepunkter for både elever og lærere, og er med å skape trivsel.

Vi er heldige med elevene våre

«Stillaseleven» passerer Arnstein på vei for å hente annet verktøy, men blir stoppet, og Arnstein overtar intervjurollen: Hva er det som er bra med å gå på Øya?, spør Arnstein og legger en kameratslig hånd på elevens skulder. Hånden viker ikke fra skulderen før eleven før også han har sagt seg enig i at: «Jo, det er jo det gode miljøet.»

«Vi er heldige med elevene vi har på Øya,» avslutter Arnstein før all hans oppmerksomhet igjen rettes mot elevene.

Når praten med Brikt og Johan nærmer seg slutten, ber jeg om bilde av dem. Da må vi jo ta bilde utenfor inngangspartiet til Trønderlåna, for det er det vi som har bygget, forteller guttene stolt. For det er to av mange av mange byggfagselever som har satt spor etter seg på Øya. Både i prosjekter med skolens bygningsmasse og ved å bidra til et godt og trivelig miljø.