SØK SKOLEPLASS

Arkiv

Inntaket på skole og internat er i gang

Vi gleder oss allerede til å ta imot både nye og kjente elever til nytt skoleår 2022-23! Det er så herlig at de fleste som begynner på Vg1 på Øya velger å fullføre videregående skole hos oss, enten det er på to, tre eller fire år – avhengig av studieløp.

Vi ønsker spesielt deg som er helt ny hjertelig velkommen, og håper at du kan ha lave skuldre og høye forventninger til tida på Øya. Her er det plass til deg, og her blir du kjent med de som kan bli dine venner for livet! Inntak på skolen Inntak av...

Søk skoleplass og internatplass

Nå har fristen for å søke skoleplass i vigo gått ut (1. mars). Du kan allikevel ta kontakt med skolen om du ønsker skoleplass, så fører vi deg opp på søkerlista vår. Du kan også ta kontakt for andre spørsmål om både skole og internat. Les mer om dette i denne saken.

Skoleplass De fleste kan søke skoleplass på Øya vgs gjennom vigo, enten man bor i Trøndelag eller i et annet fylke. Vi tar inn elever fra hele landet. Etter søknadsfristen i vigo 1. mars kan søkere ta kontakt med skolen for å søke direkte. Du vil da få svar direkte...

Sommerferie: Kontaktinformasjon og ofte stilte spørsmål

Du må gjerne ta kontakt med skolen i sommer, men vi kommer ikke til å være 100% tilgjengelige i hele skoleferien. Se også "Ofte stilte spørsmål" lenger ned på denne siden.

Kontaktinformasjon Det er stort sett svar å få på Øya-telefon 92092041, med unntak av uke 29. Øyas epost oya@oya.vgs.no betjenes sporadisk i juli måned. I juni og august betjenes eposten som normalt. Dersom det haster å få tak i noen på Øya, og du ikke får svar på Øya-telefonen, kan...

Skolestart og åpningsfest

På Øya starter vi skoleåret med en åpningsfest for nye elever. Åpningsfesten er søndag 21. august, og alle nye elever med foresatte er invitert. Samme dag er det også innflytting på internatet.

Plan for dagen, søndag 21. august   Kl. 12.00-16.00: Registrering og innflytting (nye elever)  Internatelever anbefales å komme senest kl. 15 for å rekke å flytte inn før festen.  Nye elever som ikke skal bo på internatet kan komme direkte til åpningsfesten kl. 16.  Kl. 14.00-15.30: Mulig å kjøpe middag i...

Sponsordag 2022

Tenk å starte livet med at ingen har troa på deg. Du blir ikke sett på som et fullverdig menneske og dine foreldre forsøker skjule deg ved å lukke deg inne i et mørkt rom eller binde deg fast. Det er ingen som tror at du kan lære noe eller utvikle deg. Når du blir etterlatt til deg selv, hvordan skal du da komme deg opp – mentalt og fysisk? DU kan bety en forskjell!

Fredag 10. juni 2022 gjennomføres SPONSORDAG 2022 – en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Alle innsamlede midler går direkte til arbeidet ved Håpets senter. Øya ungdomsskole og Øya videregående skole, i samarbeid med Normisjon, gir håp, verdighet og fremtid for mange hundre barn. I mai i fjor samlet vi inn nesten...

Foreldresamling på Øya videregående skole 24. mars 2022

Alle foreldre og foresatte ved Øya videregående skole og Øya ungdomsskole inviteres til foreldresamling torsdag 24. mars. Da vil dere få med dere foredraget «Aldri for sent å bli et lykkelig barn» ved Terje Forsberg, som vi varmt kan anbefale.

Terje Forsberg, forfatter og foredragsholder Terje har vært på Øya og delt historien sin før, og det er en historie om en vanskelig oppvekst som virkelig berører. Foredraget hans blir holdt for alle elevene (både på ungdomsskolen og videregående) tidligere på dagen, og det kan gi sterke inntrykk. Nettopp det...

Fagmøter om landbruk og skogbruk

To torsdagskvelder i mars inviterer vi til fagmøter på Øya for deg som er interessert i tema som jordfruktbarhet eller skogbruk. Dette arrangerer vi som et ledd i samarbeidet med "Åpen gård", sammen med Melhusbanken, Horg og Flå bygdeungdomslag, Allskog, Melhus og Hølonda Bondelag og Norsk landbruksrådgivning.

Torsdag 3. mars: Jordfruktbarhet, karbonbinding og biokull Denne kvelden får vi innlegg fra Hjalmar Hugdal og Arnt Ove Løvås (Øya vgs), Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost), Anders Mona (Statsforvalteren i Trøndelag, Sissel Hansen (Norsøk) og Adam O'Toole (Nibio). Det blir demonstrasjon av kompostvenderen i pausen. Møtet varer fra kl. 19-22. Torsdag...

Hospitering og åpen skole

Velkommen til hospitering på studiespesialisering 15. februar!

Nå inviterer vi til ny hospiteringsdag for alle som er interesserte i studiespesialisering! Tirsdag 15. februar kan du komme til Øya og delta på aktiviteter spesielt rettet inn mot fagene på studiespesialisering, og du kan få svar på alt du lurer på om dette studiet. Kommer du langveis fra kan...

Digitale foreldresamtaler i uke 6-7

Vi ønsker velkommen til foreldresamtaler på Øya vgs. NB! Alle samtaler er digitale (se påmeldingsskjema) og foregår i uke 6 og 7.

Vi ønsker at elevene deltar på samtalene. Dere kan spesifisere i påmeldingen om deres elev skal delta fra skolen eller hjemmefra. Gå til påmeldingsskjema Foreldresamling 24. mars Vi vil også invitere dere hit til skolen 24. mars til foreldresamling med foredraget «Aldri for sent å bli et lykkelig barn» med...

Gi en dag 2021

Tenk å starte livet med at ingen har troa på deg. Du blir ikke sett på som et fullverdig menneske og dine foreldre forsøker skjule deg ved å lukke deg inne i et mørkt rom eller binde deg fast. Det er ingen som tror at du kan lære noe eller utvikle deg. Når du blir etterlatt til deg selv, hvordan skal du da komme deg opp – mentalt og fysisk? DU kan bety en forskjell!

Torsdag 18. November 2021 gjennomføres GI EN DAG 2021 – en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Alle innsamlede midler går direkte til arbeidet ved Håpets senter. Øya ungdomsskole og Øya videregående skole, i samarbeid med Normisjon, gir håp, verdighet og fremtid for mange hundre barn. Håpets senter Dagsenteret ABBS i Nepal...