SØK SKOLEPLASS

Sponsordag 2022

Tenk å starte livet med at ingen har troa på deg. Du blir ikke sett på som et fullverdig menneske og dine foreldre forsøker skjule deg ved å lukke deg inne i et mørkt rom eller binde deg fast. Det er ingen som tror at du kan lære noe eller utvikle deg. Når du blir etterlatt til deg selv, hvordan skal du da komme deg opp – mentalt og fysisk? DU kan bety en forskjell!

Fredag 10. juni 2022 gjennomføres SPONSORDAG 2022 – en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Alle innsamlede midler går direkte til arbeidet ved Håpets senter. Øya ungdomsskole og Øya videregående skole, i samarbeid med Normisjon, gir håp, verdighet og fremtid for mange hundre barn.

I mai i fjor samlet vi inn nesten kr 130 000,- til Håpets senter. Årets innsamlingsmål er kr 150 000,-. Sammen kan vi klare det! 

Håpets senter

Dagsenteret ABBS i Nepal ble startet for over 25 år siden og har siden den gang gitt fremtidshåp, verdighet og mestringsfølelse for over 800 barn med funksjonsnedsettelser. Ved Håpets senter får barna opplæring og fysisk opptrening, samt rikelig med kjærlighet og omsorg. Barna opplever fortjent verdighet og mestring, og foreldrene får kunnskap om barnas behov og læringsevne.

Til tross for mange solskinnshistorier er utfordringene fortsatt mange. Tematikken; funksjonsnedsettelser, er fortsatt skambelagt. Dette gjør at regjeringen ikke støtter denne typen arbeid økonomisk og det er utfordrende å finne ansatte som ønsker seg et yrke som blir sett på som mindreverdig.

Det nytter

Øya-elevenes innsats gjennom over ti år har utgjort en stor forskjell for mange barn og unge på dagsenteret. Flere elever og ansatte ved Øya har besøkt Håpets senter i Kathmandu, siste gang høsten 2018. De som reiste fikk da anledning til å sette seg enda bedre inn i arbeidet som drives ved senteret.  Vi vet at pengene kommer frem og brukes på en god måte. Alt som samles inn gjennom «Gi en dag» går uavkortet til arbeidet der. Prosjektet er kvalitetssikret og er en del av porteføljen til Normisjon under tittelen Samfunnsutvikling i Nepal.

Mer informasjon om ABBS og Håpets senter finner du her:

ABBS

Håpets senter

Historien bak

Siste nytt

Vår skolekontakt i Normisjon, Silje Jortveit, ga oss i slutten av mai følgende oppdatering fra Håpets senter:

I løpet av Koronapandemien har de ansatte holdt kontakt med barna gjennom hjemmebesøk (på avstand) og gjennom digitale møter på mobilen. Flere av foreldrene til barna forteller at de merker fremgang hos barna sine, både kognitivt og motorisk. Noen forteller at de blir overrasket over å se at barna nå kan hjelpe til med enkle oppgaver i hjemmet som å ta oppvasken bla.

Ei av de ansatte fortalte at hun hadde vært på hjemmebesøk i en familie med et funksjonsnedsatt barn. Hun hadde løftet opp dette barnet, og da hadde moren til barnet begynt å gråte. Det var rett og slett ingen andre en moren selv som noen gang hadde rørt ved barnet hennes….ikke en gang faren. Så at dette arbeidet er svært viktig i den nepalesiske kulturen er det ingen tvil om….

Sentrene har fortsatt stort behov for støtte utenfra, og de viderebringer en stor og varm takk til alle givere som er med på å gjøre en annen fremtid mulig for disse barna- slike som dere på Øya. Takk for at dere er med å gi barn fremtid og håp- men ikke bare det- at dere er med å modellerer et annet og bedre menneskesyn i den Nepalesiske kulturen! Vi er enormt takknemlige for at dere står sammen med oss i dette viktige arbeidet!!

På Sponsordagen

Fredag 10. juni vil elever og ansatte gjennomføre mange ulike aktiviteter på skoleområdet vårt. Det kan være alt fra løping og sjonglering til hopping og mange andre kreative innslag. Pengene samler vi inn ved å spørre familie, venner, faddere, naboer og andre (= sponsorer) om å sponse oss for å gjennomføre den aktiviteten vi har valgt å gjøre. Aktivitetene vil foregå i tidsrommet kl 1015-1100. Elevenes sponsorer bidrar med et selvvalgt beløp per runde, for antall gjentakelser, eller med et fast beløp. Alle kroner teller!

Støtt aksjonen

Du som vil være med og sponse, vil av den aktuelle eleven få tilsendt lenke til elevens Spleis-konto. Der betaler du med vipps eller på annen måte. TAKK for ditt bidrag!

Konkurranser

Det blir interne konkurranser i ulike kategorier mellom deltakerne, blant annet for beste kostyme, høyest innsamlet beløp og annet. TAKK til alle dere som sponser premier til dette! Det er en viktig motivasjonsfaktor til våre elever!

Vi gleder oss og er sammen klare for å nå årets innsamlingsmål på kr 150 000!

Får vi se Superwoman igjen på Sponsordag 2022?