SØK SKOLEPLASS

Sommerferie: Kontaktinformasjon og ofte stilte spørsmål

Du må gjerne ta kontakt med skolen i sommer, men vi kommer ikke til å være 100% tilgjengelige i hele skoleferien. Se også "Ofte stilte spørsmål" lenger ned på denne siden.

Kontaktinformasjon

Det er stort sett svar å få på Øya-telefon 92092041, med unntak av uke 29. Øyas epost oya@oya.vgs.no betjenes sporadisk i juli måned. I juni og august betjenes eposten som normalt.

Dersom det haster å få tak i noen på Øya, og du ikke får svar på Øya-telefonen, kan du ta direkte kontakt med hovedansvarlig for den avdelingen det gjelder.

Ole Jørgen Stevik, rektor: 90920936

Solveig Løvås, avdelingsleder vgs: 41220762

Linda Hugdal, avdelingsleder ungdomsskolen: 93295049

Arne Haukås, driftsleder: 46826771

Tore Sagdahl, administrasjonsleder: 92237300

Ofte stilte spørsmål med svar

Kan jeg fortsatt søke skoleplass på Øya vgs?

Du kan søke skoleplass helt fram til skolestart, og du kan også ta kontakt med oss etter skoleåret er i gang. Hvis du sender inn søknad i sommerferien, kan du ikke regne med å få svar før månedsskiftet juli/august. Dette på grunn av ferieavvikling på Øya og inntaksrutiner i Trøndelag fylke.  

Øya videregående skole tar inn elever fra hele landet. De fleste elevene våre er i alderen 15-19 år og har ungdomsrett til videregående opplæring. Du kan også søke skoleplass om du ikke har ungdomsrett. Vi kan ta inn et lite antall voksenelever, såkalte «ikkerettselever» hvert år.

Søk skoleplass her.

Når er første skoledag?

Du kan lese om første skoledag, åpningsfesten og innflytting på internatet på denne siden.

Jeg ønsker å gå på Øya, men har søkt en annen skole i vigo. Hva gjør jeg nå?

Hvis du har søkt skoleplass og fått inntaksbrev fra oss med tilbud om skoleplass, så er alt i orden nå. Du altså kan si fra deg plassen du får gjennom vigo.

Hvis du har søkt skoleplass og ikke fått inntaksbrev, enten fordi du er fra Trøndelag fylke og må vente til fylket er ferdig med første- og andreinntaket, eller fordi du søkte sent, så anbefaler vi dette: Ta imot den plassen du får gjennom vigo. Ta kontakt med skolen på epost oya@oya.vgs.no rundt 1. august for å melde fra om at du fortsatt ønsker skoleplass hos oss. Vi holder kontakten med deg og gir deg tilbud om skoleplass så framt vi har ledige plasser.

Hvis du ikke har søkt ennå: Send inn søknad via denne lenken. Send oss vitnemål fra grunnskole (hvis du søker Vg1) eller karakterutskrifter fra dine år på videregående (hvis du søker Vg2 eller Vg3). Dette kan sendes på epost eller per post om du ønsker det.

Søknader vil ikke bli behandlet i uke 26-29. Du kan ta kontakt med skolen fra uke 30 for å høre hvordan du ligger an til inntak.

Hvordan får jeg plass på internatet?

Internatplassen følger ikke automatisk med skoleplassen selv om du kommer langveisfra. Du må søke om internatplass.

Søk internatplass her.

Hvordan er rommene på internatene?

Vi har dobbeltrom med felles bad på gangen på internat B og D. Det er kun noen få dobbeltrom som har bad – disse er på internat A og C.

Enkeltrom med bad har vi på internatene A, C, G, H, I og J.

Enkeltrom i mindre boliger med felles bad har vi på internat E og F. Her er det også mulighet for å ha med hund, men kun etter avtale med internatleder.

Internatene med felles bad er rene gutte-/jente-internat. På internatene hvor alle har bad på rommet kan det være både gutter og jenter.

Det er internatleder som bestemmer hvor elevene skal bo, og det er mange hensyn som skal tas når elevene skal fordeles på ulike internat. Elevene kan derfor komme med ønsker om hva slags rom de vil bo på, hvem de vil bo sammen med, hvilket internat osv. – men vi får ikke til å innfri alle ønskene.

Les mer om internatlivet her.

Les mer om priser her.

Kan jeg ha med dyr på internatet?

Kun noen få elever får ha med hund på internatet, og dette er etter egen avtale med internatleder på egne hundeinternat. Ellers er ingen dyr tillatt inne på internatene, men man kan søke om kennelplass for hund og stallplass for hest. Kennel og stall er på skoleområdet, i nærheten av internatene.

Hva trenger jeg å ha med meg?

Det er egne utstyrslister for hvert utdanningsprogram. De finner du på disse sidene:

Vg1 Naturbruk

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

Vg2 Landbruk- og gartnernæring

Vg2 Heste- og dyrefag

Vg2 Anleggsgartner

Vg2 Tømrer

Vg3 Landbruk

Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

Vg3 Påbygg

Det er også en egen utstyrsliste for deg som skal bo på internatet. Den finner du sammen med mye annen nyttig informasjon om internatet på denne siden.

Hvordan ordner jeg med skoleskyss?

Du må selv søke om skoleskyss. Les mer om hvem som kan søke, og hvordan du gjør det på vår infoside om skoleskyss.