SØK SKOLEPLASS

Gi en dag 2022

Tenk å starte livet med at ingen har troa på deg. Du blir ikke sett på som et fullverdig menneske og dine foreldre forsøker skjule deg ved å lukke deg inne i et mørkt rom eller binde deg fast. Det er ingen som tror at du kan lære noe eller utvikle deg. Når du blir etterlatt til deg selv, hvordan skal du da komme deg opp – mentalt og fysisk? DU kan bety en forskjell!

Torsdag 17. November 2022 gjennomføres GI EN DAG – en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Elevene ved Øya ungdomsskole og Øya videregående skole, i samarbeid med Normisjon, gir håp, verdighet og fremtid for mange hundre barn og unge. Dagslønna som hver elev tjener inn denne dagen går direkte til prosjektet Menneskeverd og like muligheter i Nepal.

Menneskeverd og like muligheter i Nepal

I Nepal er funksjonsnedsettelse forbundet med skam. Det er derfor vanlig at mennesker i Nepal med slike utfordringer blir gjemt bort og fratatt muligheten til å utvikle seg og til å leve verdige liv med omsorg og fellesskap med familie og venner.

Den lokale organisasjonen ABBS har i mer enn 25 år drevet 3 dagsentre for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Ved Håpets senter får barna opplæring og fysisk opptrening, samt rikelig med kjærlighet og omsorg. Barna opplever fortjent verdighet og mestring, og foreldrene får kunnskap om barnas behov og læringsevne, og om hvordan de kan inkludere sine barn i hverdagen og samfunnet. Dette viktige arbeidet har gitt fremtidshåp, verdighet og mestringsfølelse for over 800 barn med funksjonsnedsettelser og deres familier.

I tillegg pågår et prosjekt der sykehuspersonell fra Okhaldhunga sykehus drar langt oppi fjellene og lokaliserer funksjonsnedsatte, som de hjelper både praktisk, med fysioterapi og generelt til et mye mer verdig liv.

Til tross for mange solskinnshistorier er utfordringene mange. Ettersom funksjonsnedsettelser er skambelagt i det Nepalske samfunn, støtter ikke regjeringen denne typen arbeid økonomisk. Det er også utfordrende å finne ansatte som ønsker seg en jobb som anses som mindreverdig.

Det nytter

Øya-elevenes innsats gjennom over ti år har betydd en stor forskjell for mange barn og unge og deres familier i Nepal. Flere elever og ansatte ved Øya har besøkt Håpets senter i Kathmandu, siste gang høsten 2018. Vi vet at pengene kommer frem og brukes på en god måte. Alt som samles inn gjennom «Gi en dag» går uavkortet til prosjektet Menneskeverd og like muligheter i Nepal. Prosjektet er kvalitetssikret og er en del av porteføljen til Normisjon.

Mer informasjon:

ABBS

Menneskeverd og like muligheter i Nepal

Historien bak Håpets senter

Elever fra Øya vgs besøkte dagsenteret høsten 2018

Din innsats som elev eller arbeidsgiver betyr en forskjell!

Ei dagslønn

Månedlig minstelønn i Nepal tilsvarer i underkant av 900,- norske kroner (NOK), mens gjennomsnittlig månedslønn i Nepal tilsvarer litt under 2000,- NOK.

I Norge er gjennomsnittlig månedslønn på ca 31 000,- NOK. 

Det betyr at hver enkelt elevs innsats på «Gi en dag» utgjør en stor forskjell!

Prisen for en dags arbeid er i utgangspunktet det eleven ellers ville hatt som dagslønn i henhold til sin alder. Dersom arbeidsgiver av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge gjeldende lønnsvilkår for elevens alder, ber vi om avlønning jamfør anbefalt minstelønn (for elever ved ungdomsskolen på kr 400,-, og for elever ved vgs på kr 600,-). Arbeidsdagens varighet: 6,5 timer (= en skoledags varighet).

Arbeidsgiver

Dagslønna betales til Vipps #583499. MÅ MERKES med elevens fornavn og etternavn.

Om det er problemer med betaling til Vipps kan beløpet betales til kontonummer 4230 06 00802. MÅ MERKES med elevens fornavn og etternavn.

For de som trenger bilag til regnskap kan malen under brukes for innbetaling. Skriv ut og fyll inn nødvendig informasjon eller rediger i Word dokumentet før utskrift:

TUSEN HJERTELIG TAKK for ditt bidrag!

øYA UNGDOMSSKOLE, ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE, HÅPETS SENTER og NORMISJON