SØK SKOLEPLASS

Gi en dag 2021

Tenk å starte livet med at ingen har troa på deg. Du blir ikke sett på som et fullverdig menneske og dine foreldre forsøker skjule deg ved å lukke deg inne i et mørkt rom eller binde deg fast. Det er ingen som tror at du kan lære noe eller utvikle deg. Når du blir etterlatt til deg selv, hvordan skal du da komme deg opp – mentalt og fysisk? DU kan bety en forskjell!

Torsdag 18. November 2021 gjennomføres GI EN DAG 2021 – en av Øya-elevenes internasjonale hjelpedager. Alle innsamlede midler går direkte til arbeidet ved Håpets senter. Øya ungdomsskole og Øya videregående skole, i samarbeid med Normisjon, gir håp, verdighet og fremtid for mange hundre barn.

Håpets senter

Dagsenteret ABBS i Nepal ble startet for over 25 år siden og har siden den gang gitt fremtidshåp, verdighet og mestringsfølelse for over 800 barn med funksjonsnedsettelser. Ved Håpets senter får barna opplæring og fysisk opptrening, samt rikelig med kjærlighet og omsorg. Barna opplever fortjent verdighet og mestring, og foreldrene får kunnskap om barnas behov og læringsevne.

Til tross for mange solskinnshistorier er utfordringene fortsatt mange. Tematikken; funksjonsnedsettelser, er fortsatt skambelagt. Dette gjør at regjeringen ikke støtter denne typen arbeid økonomisk og det er utfordrende å finne ansatte som ønsker seg et yrke som blir sett på som mindreverdig.

Det nytter

Øya-elevenes innsats gjennom over ti år har utgjort en stor forskjell for mange barn og unge på dagsenteret. Flere elever og ansatte ved Øya har besøkt Håpets senter i Kathmandu, siste gang høsten 2018. De som reiste fikk da anledning til å sette seg enda bedre inn i arbeidet som drives ved senteret.  Vi vet at pengene kommer frem og brukes på en god måte. Alt som samles inn gjennom «Gi en dag» går uavkortet til arbeidet der. Prosjektet er kvalitetssikret og er en del av porteføljen til Normisjon under tittelen Samfunnsutvikling i Nepal.

Mer informasjon om ABBS og Håpets senter finner du her:

ABBS

Håpets senter

Historien bak Håpets senter

Elever fra Øya vgs besøkte dagsenteret høsten 2018

Sammen kan eleven og du som arbeidsgiver bety en forskjell!

Ett dagsverk

Månedlig minstelønn i Nepal tilsvarer i underkant av 900,- norske kroner (NOK). Gjennomsnittslønna i Nepal er på under 2000,- NOK. I Norge er gjennomsnittslønna på ca 31 000,- NOK. Hver enkelt elevs innsats på «Gi en dag» utgjør dermed en stor forskjell!

Prisen for et dagsverk er i utgangspunktet det eleven ellers ville hatt som dagslønn i henhold til sin alder. Dersom arbeidsgiver av ulike årsaker ikke har mulighet til å følge gjeldende lønnsvilkår for elevens aldersgruppe, ber vi om avlønning jamfør anbefalt minstelønn.

Anbefalt minstelønn for elever ved:

-Øya ungdomsskole, kr 400,-

-Øya videregående skole, kr 600,-

Arbeidsgiver

Dagslønna betales til Vipps #583499 (MÅ MERKES med elevens fornavn og etternavn)

Om det er problemer med betaling til Vipps kan beløpet betales til kontonummer 4230 06 00802 (MÅ MERKES med elevens fornavn og etternavn)

TUSEN HJERTELIG TAKK for ditt bidrag!

-eLEVRÅDENE VED øYA UNGDOMSSKOLE OG ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE