SØK SKOLEPLASS

Fagmøter om landbruk og skogbruk

To torsdagskvelder i mars inviterer vi til fagmøter på Øya for deg som er interessert i tema som jordfruktbarhet eller skogbruk. Dette arrangerer vi som et ledd i samarbeidet med "Åpen gård", sammen med Melhusbanken, Horg og Flå bygdeungdomslag, Allskog, Melhus og Hølonda Bondelag og Norsk landbruksrådgivning.

Torsdag 3. mars: Jordfruktbarhet, karbonbinding og biokull

Denne kvelden får vi innlegg fra Hjalmar Hugdal og Arnt Ove Løvås (Øya vgs), Olav Odden (Bergrønningen Storfekompost), Anders Mona (Statsforvalteren i Trøndelag, Sissel Hansen (Norsøk) og Adam O’Toole (Nibio).

Det blir demonstrasjon av kompostvenderen i pausen.

Møtet varer fra kl. 19-22.

Torsdag 31. mars: Skogbruk

Denne kvelden får vi et innblikk i avsetning og bruk av skogfonn, tilskudd for investeringer i skog, skog som finansieringskilde med mer. Foredragsholdere er Morten Lien fra Aktiv Skogbruk og en representant fra Melhus Regnskap.

Møtet varer fra kl. 19-22.

Gå til denne siden for mer informasjon og for påmelding.