Vg3 Realfag

Dette er det siste året før du skal søke høyere utdanning. Du er i ferd med å legge siste del av grunnlaget for inntak til høyere utdanning. På Øya kan du gjøre dette på vår KRIK-linje. Dette innebærer at du gjennom skoleuka har mye fysisk aktivitet på timeplanen. All forskning viser at fysisk aktivitet øker læringsutbyttet. Du står med andre ord bedre rustet for framtiden.

Undervisningen på trinnet gir deg muligheter til inntak på så godt som alle studier i Norge og en del utenlandske studier. Dette betyr at verden ligger for dine føtter.

FELLESFAG

Norsk • Historie •  Religion/etikk • Kroppsøving.

FELLES PROGRAMFAG

Her har du flere valgmuligheter. Fagene som kan velges er: Matematikk (R2), Biologi (B2), Kjemi (K2) og Fysikk (F2)

VALGFRIE PROGRAMFAG

Endelig fagkombinasjon er ennå ikke bestemt. Aktuelle fag kan bl.a. være Friluftsliv, Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Du vil også få mulighet til å ta Tysk (Fremmedspråk nivå 2). Du skal velge ett valgfritt programfag. Realfag er også godkjent som valgfritt programfag.

KRIK-linje

Ønsker du å benytte deg av undervisningen på skolens KRIK-linje, velger du Friluftsliv som valgfritt programfag. Da er du sikret et praktisk fag hvor du vil oppleve at  forskjellige aktiviteter er en del av undervisningen. Les mer om KRIK-linjen

VEIEN VIDERE

Etter Vg3 realfag skrives det ut et vitnemål som gir inntaksmulighet til de aller fleste studier. Med god fagkombinasjon og opptjente realfagspoeng, kan du velge mellom det meste som finnes av høyere utdanning.Øyakalender
Laster...