Vg2 Realfag

På REALFAG ved Øya ønsker vi at du som elev skal lære  å undersøke, besøke og utforske, eller  ved å bygge, føle og teste! Hva med en tur til Tusenfryd for å kjenne G-kreftene i sving? En tur til Alpene for å oppleve tysk kultur og å teste glosene? Eller kanskje en kjapp tur ut i skauen for å se tiurleiken? Hva er tiurleik forresten? På Øya gir vi et tilbud som gir deg mange gode muligheter for inntak til høgskole- eller universitetsstudier. På Øya kan du også velge en unik KRIK-linje.  I tillegg kan du nyte godt av et flott skolemiljø og et godt internat.

Undervisningen på trinnet gir deg muligheter til inntak på så godt som alle studier i Norge og en del utenlandske studier. Dette betyr at verden ligger for dine føtter. 

Du søker til Vg2 REALFAG gjennom Vigo. Hvis du ikke kan søke gjennom Vigo, kan du bruke skolens eget søknadsskjema som du finner på hjemmesiden. Hvis du ønsker å bo i internatet, må du fylle ut eget søknadsskjema.

FELLESFAG

Norsk • Tysk • Matematikk • Historie • Kroppsøving • Kristendom (KRIK-fag) 

FELLES PROGRAMFAG

Her har du flere valgmuligheter. Fagene som kan velges er: Matematikk (R1), Biologi (B1), Kjemi (K1) og Fysikk (F1). Du skal velge minst to av disse fagene.

VALGFRIE PROGRAMFAG

Endelig fagkombinasjon er ennå ikke bestemt. Aktuelle fag kan bl.a. være  Friluftsliv, Entreprenørskap og bedriftsutvikling. Flere fag kan også være aktuelle. Kun ett av disse fagene skal velges.  Hvilke fag som det blir mulig å velge, blir klart i god tid. Du kan også velge et realfag som valgfritt programfag.

KRIK-linje

Ønsker du å benytte deg av undervisningen på skolens KRIK-linje, velger du Friluftsliv som valgfritt programfag. Da er du sikret et praktisk fag hvor du vil oppleve at  forskjellige aktiviteter er en del av undervisningen.  Les mer om KRIK-linjen.

VEIEN VIDERE

Etter Vg2 realfag, gjennomføres Vg3 realfag før videre studier kan starte. Med denne fagkombinasjonen og de realfagspoengene fagene gir, kan du velge mellom det meste som finnes av høyere utdanning.Øyakalender
Laster...