Vg1 Studiespesialisering

Hvor sterk må du være for å stoppe en rullende rundball? Hvorfor ønsker fredsnasjonen Norge å være verdenskjent  for høykvalitets ammunisjonsproduksjon? Kan man grille pølser ved å fyre opp metangass fra gjødselkjelleren? Mer  eller mindre vanlige spørsmål som svirrer rundt oss og som vi ønsker å finne ut av, for å forstå og kunne forklare det meste som foregår rundt oss!

Studiespesialisering på Øya vgs gir deg generell eller spesiell studiekompetanse. I løpet av tre år vil du hos oss få fordypning i realfag. Gjennom tre år på Øya vgs legger du dermed grunnlaget for høgskole- og universitetsutdanning i Norge eller i utlandet. På Vg2 og Vg3 Realfag kan du dessuten krydre skolehverdagen din med friluftsliv.

På Øya vgs har vi en egen KRIK-linje på dette programområdet. Det innebærer at du kan drive med allsidig idrett og aktiviteter som en del av skoleuka. Øya er en av 2 skoler i Norge som har godkjent KRIK-linje. Dette er m.a.o. et unikt tilbud. Ut over dette kan du på Vg1 følge de samme fagene som på andre videregående skoler som tilbyr programområdet Studiespesialisering:

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Tysk (nivå 1 eller 2)* • Spansk (nivå 1 eller 2)* • Naturfag • Matematikk (1T) • Geografi • Samfunnsfag • Kristendom (eget KRIK-fag) • Kroppsøving

*Hvilke(t) språk som tilbys avhenger av elevinteressen

KRIK-linje

Fra høsten 2016 tilbyr vi våre elever på Vg1 stud.spes. som ønsker en aktiv skoleuke å følge undervisningen på en egen KRIK-linje. Dette innebærer en del felles turer og aktiviteter som skaper variasjon i skoleuka. På Vg2 og Vg3 vil du få mulighet til å velge et programfag (Breddeidrett eller Friluftsliv) som er dedikert KRIK-konseptet. Les mer om KRIK-linjen

VEIEN VIDERE

Vg2 Realfag med følgende valgmuligheter: Matematikk R1, Biologi 1, Kjemi 1, Fysikk 1 og Breddeidrett eller Friluftsliv.

Vg3 Realfag med følgende valgmuligheter: Matematikk R2, Biologi 2, Kjemi 2, Fysikk 2 og Breddeidrett eller Friluftsliv.

Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi (tilbys fra og med skoleåret 2019-2020) med bl.a. Breddeidrett eller Friluftsliv, samt andre spennende fag. Fagtilbudet vil bli klart i løpet av skoleåret 2018-2019.

Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi (tilbys fra og med skoleåret 2020-2021) med bl.a. Breddeidrett eller Friluftsliv, samt andre spennende fag. Fagtilbudet vil bli klart i løpet av skoleåret 2019-2020.

 

Fagtilbudet vil avhenge av interessen blant søkerne. Øyakalender
Laster...