Studiespesialisering

Studiespesialisering gir deg studiekompetanse og er det programområdet som gir deg best mulighet til å fylle spesielle opptakskrav til høgskole -eller universitetsutdanning.

Øya videregående skole er en av to skoler i Norge med egen KRIK-linje. Les mer om mulighetene på Øya videregående skole på hjemmesiden under "Studietilbud".


Øyakalender
Laster...