Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

Undervisningen på Vg3 Naturbruk (studieforberedende) gir elevene konkrete ferdigheter i naturforvaltning og naturbruksaktivteter. Dette kurset gir deg generell studiekompetanse, som er grunnlaget for inntak til de fleste studier ved høyskole og universitet. I tillegg har du gode muligheter for realfagsfordypning.

Nasjonal og internasjonal miljøpolitikk inngår som en del av kurset, sammen med blant annet ressursforvaltning. Du får også tilbud om å lære noen av de beste metodene innen praktisk naturforvaltning. Enten det er bruk av elektrisk fiskeapparat for å undersøke fiskebestander i elever og bekker, eller det er taksering av viltbestander.

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt  faglig nivå, og er lagt opp med mye prosjektarbeid. Ekskursjonene har fokus på både det faglige og sosiale. Vi har også et samarbeid med en spansk skole som vi har besøkt flere år på rad. Island har også vært destinasjon for vårsemesterets utenlandstur. Opplegget på ekskursjonene planlegges i samarbeidet med elevene.

Etter 3 år i utdanningsprogrammet, kan elevene fortsette sin utdanning ved høgskoler eller universitet. De som i løpet av sine tre år her på Øya har valgt å ta ekstra realfag, får både realfagspoeng og spesiell studiekompetanse. Dette kreves på en del naturfaglige studier.

FELLESFAG

Norsk • Historie • Naturfag • Matematikk • Kroppsøving

FELLES PROGRAMFAG

Naturforvaltning

VALGFRITT PROGRAMFAG

Her har du flere alternativer, så lenge  minimumskravet til studiekompetanse er innfridd.  Du velger ett av følgende programfag:

Biologi 2  • Kjemi 2 • Fysikk 1 • Matematikk R2 • Feltarbeid* (forskningsfag hvor du lærer å planlegge og gjennomføre forskningsprosjekter) Næringsdrift i naturbruk* • Entreprenørskap og bedriftsutvikling*

*hvorvidt faget tilbys avhenger av elevinteressen

VEIEN VIDERE

Med vitnemål innenfor naturbruk, har du mulighet til inntak på de aller fleste av landets høgskole- og universitetsstudier. Med fordypning innenfor realfag gir dette ytterligere muligheter for inntak til utdanning som krever ekstra kompetanse utover generell studiekompetanse.Øyakalender
Laster...