Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag

Har du tenkt på hvem som gjør byen grønn? En park vokser ikke opp av seg selv. Rundkjøringer, midtrabatter og lyktestolper har ikke naturlig blomstringstid. Her er det anleggsgartneren som må gjøre jobben.

Kreativiteten din utfordres hele tiden og du jobber mye selvstendig som anleggsgartner. Og kanskje det beste av alt - alle de som går forbi kan beundre ditt arbeid.

Opplæringen skal utvikle praktiske ferdigheter og forståelse for bruk og tilrettelegging av naturressurser. Felles programfag vektlegger forståelse for kultivering og bruk av natur og levende materialer og fokuserer på estetikk, bruksverdi og trender innenfor fagområdet.

På Øya bruker vi det store skoleanlegget som arbeidsplass. Her legges det stein, murer, beplantes og designes flotte uteområder som blir til nytte for alle elevene på skolen.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Samfunnsfag • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Nyanlegg • Drift og vedlikehold

 

PROSJEKT TIL FORDYPNING

Dette er et eget fag der du som elev kan velge mellom ulike alternativer, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Kristendom, Maskin og vedlikehold, Biologi 1 (B1), Kjemi 1 (K1), Matematikk R1.

 

VEIEN VIDERE

Etter Vg2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag har du flere valgmuligheter.

  • Læretid hos en anleggsgartner og etter hvert skaffe deg et fagbrev.
  • Vg3 Studieforberedende Naturbruk og få studiekompetanse, noe som er påkrevd dersom du ønsker å ta høyere utdanning ved høgskole eller universitet. Har du valgt realfagsfordypning kan du også gå ut med spesiell studiekompetanse.


Øyakalender
Laster...