Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Påbygging til generell studiekompetanse gir mulighet til høyere utdanning. Elever som har gått yrkesfaglige programområder kan søke Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på Øya. 

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt  faglig nivå og du må derfor være innstilt på å jobbe med fagene. Vi varierer undervisningen noe fra fag til fag og reiser på ekskursjoner i flere av fagene. Her blir det fokus på både fag og sosiale aktiviteter. Vi har også et samarbeid med en spansk skole som vi besøker en gang i året. Opplegget planlegges i samarbeid med elevene.

Du søker til Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse på Øya gjennom Vigo. Hvis du ikke kan søke gjennom Vigo, bruker du skolens eget søknadsskjema som du finner på vår hjemmeside.

Inntakskravene til høyere utdanning varierer en del fra hvilken retning du ønsker å gå videre. Det er derfor viktig at du velger de fagene som gir deg best forutsetninger for det yrket du har lyst til å utdanne deg til.

 

FELLESFAG

Elevene følger fagene: Norsk, Historie, Naturfag, Matematikk og Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Her har eleven flere valgmuligheter så lenge  minimumskravet til studiekompetanse er innfridd.  Du kan velge mellom fagene: Matematikk R1 (forutsetter Matematikk 1T), Fysikk F1, Biologi 1 og Biologi 2 og  Kjemi 1, Kjemi 2 (forutsetter Kjemi 1). Du kan også erstatte ett av realfagene med språkfag. På Øya tilbyr vi Tysk I og II. (Tysk II forutsetter Tysk I) 

Summen av undervisningstimene skal være på minst 30 timer pr. uke.

 

VEIEN VIDERE

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse, har du mulighet til inntak på svært mange av landets høgskole- og universitetsstudier. Dersom du har valgt realfagsfordypning tidligere år kan du gå ut med spesiell studiekompetanse! Øyakalender
Laster...