Vg2 Byggteknikk

Vg2 byggteknikk  er et spennende kurs som omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner. 

Vg2 byggteknikk fører til yrker som betongfagarbeider, stillasbygger, murer og tømrer. Det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet og du vil bli kjent med kravene som stilles i opplæringen på Øya. Bygg- og anleggsteknikk er en næring med lange tradisjoner. Allikevel er den hele tiden under utvikling.  Dette betyr at du med denne kompetansen vil være med å bygge Norge for framtiden. 

Undervisningen foregår både med praktiske øvelser og teori. På Øya brukes hele skoleanlegget og skolens bygningsmasse i undervisningen. Den spenner fra rehabilitering til nybygg og er derfor variert. Du vil få arbeidsoppgaver som spenner vidt og som du vil lære mye av.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Samfunnsfag • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Praksisundervisningen er fordelt på fagene: Produksjon og Bransjelære.

 

PROSJEKT TIL FORDYPNING

Dette er et eget fag der du som elev kan velge mellom ulike alternativ, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Kristendom, Maskin og vedlikehold, Utplassering,  Biologi 1 (B1), Kjemi 1 (K1), Matematikk R1.

 

VEIEN VIDERE

Etter Vg 2 byggteknikk har du flere valg.

  • Du kan gå ut i læretid i et firma. Da får du etter hvert et fagbrev.
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse og få studiekompetanse, som gir grunnlag for høyere utdanning ved høgskole eller universitet (dersom du har valgt "realfagsfordypning" kan du gå ut med spesiell studiekompetanse).

 Øyakalender
Laster...