Vg1 Bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 Bygg- og anleggsteknikk får du lære grunnleggende ferdigheter innenfor bygg og anlegg. Gjennom allsidig praksis lærer du deg ferdigheter innen fagområdet, og du vil få forståelse for bredden innen bygg- og anleggsteknikk. Dette året er grunnlaget for 33 ulike yrkesfaglige utdanninger.

Undervisningen
Gjennom praktiske øvelser og teori, vil undervisningen gi deg kunnskap om produkter og tjenester innenfor bygg- og anleggsteknikk. Vi vil blant annet jobbe med materialene tre, stein og betong. Gjennom undervisningen blir du også kjent med ulike typer verktøy og maskiner, herunder skolens anleggsmaskiner.

Øya er et aktivt gårdsbruk med stor bygningsmasse, som gir grunnlag for mange og relevante og meningsfulle arbeidsoppgaver. Utførelse av arbeidsoppgaver innenfor programfaget innebærer planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.

 

Fellesfag

Norsk • Engelsk • Naturfag • Matematikk • Kroppsøving • Kristendom 

 

Programfag

En stor del av undervisningen på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk er organisert slik at du får opplevelsen av å jobbe med virkelighetsnære arbeidsoppgaver. Dette arbeidet spenner fra enkelt vedlikehold til nybygg. Praksisundervisningen er knyttet til fagene Produksjon, Tegning og bransjelære. Vårt mål er at undervisningen skal være nært knyttet til det som du kan forvente deg i arbeidet med fagbrev og yrke. Eleven kvitterer ut egen verktøykasse og det mest nødvendige vertøyet som trengs for undervisningen.

 

Prosjekt til fordypning

I prosjekt til fordypning kan du velge mellom praktisk og teoretisk undervisning. Maskin og vedlikehold gir deg et praktisk fag hvor du lærer bl.a. praktisk vedlikehold. I fagene Naturfag (NAT1003) og Matematikk 1T (MAT1013) får du ekstra naturfag og matematikk som gir deg muligheten til å velge realfag på Vg2 og Vg3

Ved å velge naturfag og matematikk har du startet på en "realfagsfordypning". Dette gir deg mulighet til å få utvidet studiekompetanse - noe du trenger for å f.eks. bli byggingeniør. 

 

Veien videre

Etter Vg1 Bygg- og anleggsteknikk kan du velge mellom flere Vg2-tilbud. På Øya har du to muligheter:

Etter Vg2 kan du velge 

 

Du kan lese mer under fanen Studietilbud over.  


Øyakalender
Laster...