Skoleskyss

For elever ved Øya videregående skole

Elevene søker selv om skoleskyss gjennom en søkeportal på nett. Der logger du inn med MinID, Bank-ID eller lignende. Portalen åpner mot slutten av juli måned. Mer info om dette og innlogging til portalen finner du på Sør-Trøndelag fylkeskommune sin nettside:  Sør-Trøndelag fylkeskommune om skoleskyss

 

Vi anbefaler alle å søke om skoleskyss i tide, slik at dere får t-kortet ved skolestart. Merk at alle som har t-kort fra før (enten fra ungdomsskole eller tidligere vgs-år) skal fortsette å bruke det samme kortet. Hvis du har mistet kortet, må du melde fra til skolen slik at vi får bestilt nytt kort til deg. (Det koster 150 kr.)

 

For elever ved Øya ungdomsskole

Ungdomsskoleelevene vil få utdelt skjema som fylles ut ved skolestart, for å bekrefte at dere ønsker skoleskyss. Det blir bestilt skoleskyss fra første skoledag for alle som bor mer enn 4 km fra skolen.

 Øyakalender
Laster...