Reglementer

Her finner du viktige reglementer for skolen.

Videregående

Skolereglement for Øya videregående skole

Inntaksreglement for Øya videregående skole

Internatreglement Øya videregående skole  

Internatreglementet gjelder for alle som oppholder seg i internatet eller på skoleområdet etter skoletid.

 

Ungdomsskolen

Høsten 2015 starter Øya ungdomsskole. Ungdomsskolen har eget inntaksreglement. Dette vil også komme fram i søkerportalen til ungdomsskolen. Søkerportalen blir lagt ut på framsiden av www.oya.vgs.no. Vi gjør oppmerksom på at enkelte søkere kan hevde fortrinn i inntaket til ungdomsskolen. Siste frist for å hevde fortrinn er 1. desember. Skolen må i søknaden få beskjed om hvilket grunnlag søkeren evt. søker fortrinn på.

Inntaksreglement Øya US

 


Øyakalender
Laster...