Priser og stipendordninger 2018 - 2019

Øya videregående skole er godkjent etter privatskoleloven. Skolen får dekket 85% av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. Skolepengesatsen inkluderer enkelte turer og ekskursjoner.

FORSIKRINGER

Skolen har ansvarsforsikring på elevene. Denne forsikringen dekker ikke elevens personlig utstyr. Alle elever må derfor sørge for ha gyldig reiseforsikring gjennom skoleåret. Skader som skjer på elevens eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo/løsøre). Skolen erstatter ikke klær og utstyr som ødelegges i løpet av skoleåret. 

 

STIPENDORDNINGER FRA LÅNEKASSEN*

Du kan søke om stipend/lån så snart du har fått bekreftet skoleplass. For elever under 18 år, må foresatte godkjenne søknad om stipend og lån. Før du søker er det en fordel at foresatte oppretter digital postkasse.

Utstyrsstipend

 

kr. 1 032

kr. 2 285

Utbetales samlet ved skoleårets start

Studiespesialisering

Naturbruk / Bygg- og anleggsteknikk

Grunnstipend  inntil kr. 32 240  Avhengig av foreldres inntekt
Borteboerstipend kr. 44 370

Skolen / internatet / hybelen må ligge mer enn 4 mil fra foreldrehjem,
evt tre timer eller mer i reisetid tur-retur, evt særlige forhold

Reisestipend varierende  Delvis dekning av inntill 3 hjemreiser 

*satser for 2018-2019. Sjekk lånekassen for evt. endringer.

 

SKOLEPENGER PR. MND (10 mnd/år)

PROGRAMOMRÅDE

SKOLEPENGER PR. MÅNED

(inkl. obligatoriske turer/ekskursjoner)

VG1 - Naturbruk + Bygg- og anleggsteknikk  kr. 1 230
VG2 - Landbruk og gartnernæring + Heste- og hovslagerfag kr. 1 330
VG2 - Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag + Byggteknikk kr. 1 330
VG3 - Landbruk kr. 1 330
VG3 - Studieforberedende naturbruk kr. 1 330
VG1 - Studiespesialisering kr. 1 230
VG2 - Studiespesialisering kr. 1 330
VG3 - Studiespesialisering kr. 1 330
VG3 - Påbygg kr. 1 330
Ungdomsskole - 8. trinn kr. 1 025
Ungdomsskole - 9. trinn kr. 1 075
Ungdomsskole - 10. trinn kr. 1 175

 

INTERNATPRISER PR. MND, INKLUDERT MÅLTIDER

ROMSTANDARD DOBBELTROM ENKELTROM
Internat A og C m/bad kr. 5 400 kr. 5 750
Internat B og D u/bad kr. 5 200 kr. 5 650
Internat E og F u/bad kr. 4 650 kr. 5 300
Internat G + H + I + J m/bad ikke dobbeltrom kr. 5 550
Trønderlån u/bad kr. 5 000 kun dobbeltrom

 

Depositum kr. 1 000 innbetales før nøkkel utleveres.

Oppsigelsestid for internatplass er 2 mnd.

Elever med cøliaki eller stønad fra NAV betaler et tillegg på kr. 1 000 pr. mnd.

Ved behov for egen diett, må dette dokumenteres med legeattest.

 

PRISLISTE DYREPENSJONAT PR. MND, INKL. MVA

Gjelder fra 1. august 2018

TYPE PRIS TIL INFO
Hest (med tilgang til ridehall) kr. 3 100 For elever som går hestefag. Dekker utgifter til strø,  grovfor og oppstalling i ferie /langhelger gjennom skoleåret. Prisen dekker ikke kostnader til veterinær og medisiner.
Hest (med tilgang til ridehall)  kr. 3 900 For elever som ikke går hestefag.
Hund  kr. 700 Uansett størrelse på hund. Fullpensjon m/eget ansvar.
2 hunder i samme bur   kr. 1000 Fullpensjon m/eget ansvar.
Hund  kr. 500 Dagplass
Dagspris kennel (hund)  kr. 200 pr dag Tillegg løpetid, klostell osv. 

 

Katt, kanin, andre smådyr og fugler er ikke ønskelig.  

Kontrakt og søknadsskjema for stallplass finner du her

Kontrakt og søknadsskjema for hund/kennel finner du her

 

Har du mistet vitnemål eller kompetansebevis?

Vi kan hjelpe deg med å skrive ut ny dokumentasjon mot et gebyr.

Alle elever som går ut av Øya skal få et kompetansebevis eller vitnemål. Dette blir sendt ut etter at eleven har avsluttet opplæringen. Det blir ikke skrevet ut kompetansebevis etter Vg2 landbruk og gartnernæring.

Satsene er pr i dag slik:

Attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis       kr. 200

Du bestiller attestert kopi ved å betale inn kr. 200 til konto 3000.15.27564.

Skriv inn "kopi av vitnemål"/"kopi av kompetansebevis" + ditt navn i meldingsfeltet og send oss en e-post med adressen din.

 Nytt vitnemål eller kompetansebevis (duplikat) kr. 400

Du bestiller nytt vitnemål ved å betale inn kr. 400 til konto 3000.15.27564.

Skriv inn "nytt vitnemål + ditt navn i meldingsfeltet, og send oss en e-post med adressen din.

 Utskrift av karakterprotokoll kr. 200

Våre elever betaler ikke for karakterprotokoll så lenge de er elever her.

 

Tidligere elever må betale før utsendelse.

Du bestiller ved å betale inn kr. 200 til konto 3000.15.27564. Skriv "Karakterprotokoll" + ditt navn i meldingsfeltet. Send oss en e-post med adressen din.

Skolen sender ut dokumentene så snart innbetalingen er registrert. Husk å oppgi riktig adresse.

Har du spørsmål om priser eller andre ting i forbindelse med utskrift av protokoller, kompetansebevis og vitnemål tar du kontakt med skolen på telefon 920 920 41 eller e-post oya@oya.vgs.no 

 

ANDRE PRISER

Mistet t-kort, skoleskyss: Nytt kort koster 150 kr. Skolen bestiller nytt kort fra AtB når kortet blir meldt mistet og eleven får utsendt faktura.

Mistet skolebevis: Nytt bevis koster 100 kr.

 

 

 Øyakalender
Laster...