Priser og stipendordninger 2017 - 2018

Øya videregående skole er godkjent etter privatskoleloven. Skolen får dekket 85% av undervisningsutgiftene fra staten. Skolepengene som eleven selv må betale for studieplass, vil dekke noe av de resterende kostnadene. Skolepengesatsen inkluderer enkelte turer og ekskursjoner.

FORSIKRINGER

Skolen har ansvarsforsikring på elevene. Denne forsikringen dekker ikke elevens personlig utstyr. Alle elever derfor sørge for ha gyldig reiseforsikring gjennom skoleåret. Skader som skjer på elevens eiendeler må dekkes via foresattes forsikring (innbo/løsøre). Skolen erstatter ikke klær og utstyr som ødelegges i løpet av skoleåret. 

 

STIPENDORDNINGER FRA LÅNEKASSEN*

For elever under 18 år, må foresatte godkjenne søknad om stipend og lån. Før du søker om stipend/lån, er det en fordel at foresatte oppretter digital postkasse. Foresatte kan selv opprette digital postkasse ved å følge beskrivelsen her.

Du kan søke om stipend/lån så snart du har fått bekreftet skoleplass.

Utstyrsstipend

 

kr        1 032

kr        2 285

Utbetales samlet ved skoleårets start

Studiespesialisering

Naturbruk / Bygg- og anleggsteknikk

Grunnstipend  inntil kr     32 240  Avhengig av foreldres inntekt
Borteboerstipend kr      44 370 Skolen / internatet / hybelen må ligge mer enn 4 mil fra foreldrehjem, evt tre timer eller mer i reisetid tur-retur, evt særlige forhold
Reisestipend varierende  Delvis dekning av inntil 3 hjemreiser

*satser for skoleåret 2017- 2018. Sjekk lånekassen for helt oppdaterte satser.

 

SKOLEPENGER PR. MND (10 mnd/år)

PROGRAMOMRÅDE

SKOLEPENGER PR. MÅNED

(inkl. obligatoriske turer/ekskursjoner)

VG1 - Naturbruk + Bygg- og anleggsteknikk kr. 1 230
VG2 - Landbruk og gartnernæring + Heste- og hovslagerfag kr. 1 330
VG2 - Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag + Byggteknikk kr. 1 330
VG3 - Landbruk kr. 1 330
VG3 - Studieforberedende naturbruk kr. 1 330
VG1 - Studiespesialisering kr. 1 230
VG2 - Studiespesialisering kr. 1 330
VG3 - Studiespesialisering kr. 1 330
VG3 - Påbygg kr. 1 330
Ungdomsskole - 8. trinn kr. 1 025
Ungdomsskole - 9. trinn kr. 1 075
Ungdomsskole - 10. trinn kr. 1 175

 

INTERNATPRISER PR. MND, INKLUDERT MÅLTIDER

ROMSTANDARD DOBBELTROM ENKELTROM
Internat A og C m/bad kr. 5 400 kr. 5 750
Internat B og D u/bad kr. 5 200 kr. 5 650
Internat E og F u/bad kr. 4 650 kr. 5 300
Internat G + H + I + J m/bad ikke dobbeltrom kr. 5 550
Trønderlån u/bad kr. 5 000 kun dobbeltrom

 

Depositum kr. 1 000 innbetales før nøkkel utleveres.

Oppsigelsestid for internatplass er 2 mnd.

Elever med cøliaki eller stønad fra NAV betaler et tillegg på kr. 1 000 pr. mnd.

Ved behov for egen diett, må dette dokumenteres med legeattest.

 

DYREPENSJONAT PR. MND

TYPE PRIS TIL INFO
Hest (med tilgang til ridehall) kr. 3 000 Dekker utgifter til strø, grovfor og oppstalling i ferie /langhelger gjennom skoleåret. Prisen dekker ikke kostnader til veterinær og medisiner.
     

 

 

Har du mistet vitnemål eller kompetansebevis?

Vi kan hjelpe deg med å skrive ut ny dokumentasjon mot et gebyr.

Alle elevene som går ut av Øya, skal få ett kompetansebevis eller vitnemål. Dette blir sendt ut etter at eleven har avsluttet opplæringen. Det blir ikke skrevet ut kompetansebevis etter Vg2 landbruk og gartnernæring. Satsene er pr i dag slik:

Attestert kopi av vitnemål eller kompetansebevis       kr.200,00   

Du bestiller attestert kopi ved å betale inn kr 200 

til konto 3000.15.27564.

Skriv inn "kopi av vitnemål"/"kopi av kompetansebevis" + ditt navn i meldingsfeltet

 Nytt vitnemål eller kompetansebevis (duplikat) kr.400,00

Du bestiller nytt vitnemål ved å betale inn kr 400 

til konto 3000.15.27564.

Skriv inn "nytt vitnemål + ditt navn i meldingsfeltet.

 Utskrift av karakterprotokoll kr.200,00

Våre elever betaler ikke for karakterprotokoll så lenge en er elev.

Hvis tidligere elever trenger karakterprotokoll, må denne betales

før den sendes ut.

Du bestiller karakterprotokoll ved å betale inn kr. 200 til konto 3000.15.27564.

Skriv inn "Karakterprotokoll" + ditt navn i meldingsfeltet.

Skolen sender ut dokumentene så snart innbetalingen er registrert til den adressen som er knyttet til eleven. Hvis du har skiftet adresse, må skolen få beskjed om det.

Hvis du har spørsmål til priser etc. i forbindelse med utskrift av protokoller, kompetansebevis og vitnemål, tar du kontakt med skolen.

 

ANDRE PRISER

Mistet t-kort, skoleskyss: Nytt kort koster 150 kr. Skolen bestiller nytt kort fra AtB når kortet blir meldt mistet.

Mistet skolebevis: Nytt bevis koster 100 kr.

 

 

 Øyakalender
Laster...