Spennende stillinger ledige på Øya

Øya videregående skole er en privat kristen skole som gir utdanning innen programområdene Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering. Øya har også en nystartet ungdomsskole.

Skolen har i dag ca. 240 elever og vi skal vokse i årene som kommer. Ca. 105 av elevene på videregående bor i skoleinternatet. Det er for tiden 65 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Vi søker etter lærere som har lyst til å være med å videreutvikle Øya. Vi trenger derfor dyktige, kreative og engasjerte lærere som ser mulighetene i den veksten skolen nå forventer. Skolen eier et flott skoleanlegg og utmarkseiendom som gir mange muligheter for en variert og god undervisning. Det er et uttalt mål at vi skal være på tur med elevene så mye som mulig. Vi kan tilby et unikt og motiverende arbeidsmiljø.

Vi som jobber på Øya ønsker at elevene skal oppleve seg sett og respektert av alle i skolemiljøet.  Vi prioriterer å bygge gode relasjoner slik at det er et grunnlag for trygghet, trivsel og læring. Relasjoner bygges gjennom en aktiv skoledag.

Åpen – kreativ – utfordrende.

Disse tre verdiene ønsker vi skal prege skolen og undervisningen. Har du lyst til å være med å utvikle skolen og nye tilbud på Øya?

Vi søker nå etter dyktige og kreative lærere som er oppriktig interessert i elevens utvikling og læring. Det er et uttrykt mål at eleven skal lære gjennom aktivitet. Gode relasjoner mellom lærer og elev bygges gjennom en aktiv skoledag.

 

Videregående

På videregående er det for tiden ca. 210 elever fordelt på tre programområder. Innen naturbruk tilbys undervisning innen anleggsgartner, landbruk, hest, friluftsliv og hund/dyrepleie. Skolen har eget gårdsbruk med moderne driftsavdelinger, verksteder, skog, stall og ridehall. På studiespesialisering har vi KRIK-tilbud, noe som gir elevene muligheter for en mer aktiv skolehverdag. 

Vi søker nå etter lærere som kan undervise innenfor:

·        Landbruk med vekt på husdyr

·        Matematikk

·        Kristendom

·        Engelsk

·        Norsk

·        Realfag

·        Naturfag

·        Kroppsøving/breddeidrett

 

Ungdomsskolen

Vi fikk godkjenning av Utdanningsdirektoratet til å starte ungdomsskole i 2015. Vi opplever god søkning og stor interesse for ungdomsskolen. Fra skolestart høsten 2017 er skolen fullt utbygd med tre trinn og 60 elever. I den forbindelse flytter ungdomsskolen inn i nytt og moderne skolebygg.

Vårt mål med ungdomsskolen er at eleven skal bevare læringslysten inn i videregående opplæring. Dette betyr at elevene skal ha variert undervisning, gjerne utenfor klasserommet til allsidig og tverrfaglig undervisning. Vi trenger derfor dyktige, kreative og engasjerte lærere som ser mulighetene i våre visjoner om ungdomsskolen.

Elevene har sin ukentlige fagdag (uteskole). Formålet med denne dagen er at eleven skal være i aktivitet. Fagdagen spenner fra aktivt friluftsliv til praktiske arbeidsoppgaver på skoleområdet. Undervisningen er tverrfaglig.

Vi søker etter lærere innenfor:

·        Spansk

·        Norsk

·        Samfunnsfag

·        Matematikk

·        Naturfag

·        Musikk

·        Kunst og håndverk

·        Arbeidslivsfag

·        Spesialpedagogikk

 

Har du lyst til å jobbe på Øya?

Hvis du har lyst til å jobbe på Øya, sender du søknad på epost til  oya@oya.vgs.no . Legg ved CV og skolens eget søknadskjema.

 

Hvis du har spørsmål til stillingene, er du velkommen til å ta kontakt med:

  • Avdelingsleder ungdomsskolen: Linda Kristin Skarsem tlf.: 932 95 049
  • Avdelingsleder videregående: Solveig K. Løvås tlf.: 412 20 762
  • Rektor: Ole Jørgen Stevik tlf.: 909 20 936

 

Søknadsfrist 15. april 2017. 

 

 Øyakalender
Laster...