Internat

Å bo på internat er verken som å bo hjemme eller på hybel. Du er hjemmefra, men slettes ikke alene.

Internatet på Øya har plass til ca. 105 elever.

Internatlivet er spennende på mange måter, og for de fleste er dette en fin overgang til et mer selvstendig liv. Som internatbeboer får du variert og god mat servert i matsalen hver dag hele uken.

Internatet er stengt i perioder i løpet av året, i forbindelse med ferier og lignende. Disse periodene kan variere fra år til år og blir kunngjort i skoleruten. 

Lånekassen dekker mye av kostnadene ved å bo på internat gjennom ordningen med borteboerstipend. På Lånekassen sin nettside kan du beregne om du har krav på stipend.

Søknad internatplass

Priser og stipendordninger

Internatreglement

Internat kontrakt må signeres av alle som flytter inn hos oss. Fås utdelt på innflyttningsdagen.

Informasjon om internatet

Bilder fra internatet finner du her

Tildeling av rom

Alle som tenker å bo i skoleinternatet må søke om internatplass (se lenken "søknad om internatplass"). Det er normalt noen flere søkere enn det er plass til i internatet. Vi må derfor hvert skoleår gjøre prioriteringer på hvilke elever som får tilbud om internatplass. 

Søkeren får tildelt rom etter søknad og vil få beskjed om inntak i midten av mai.  Elever som får lovnad om plass, får tildelt rom og internatavdeling  i uken før skolestart. Hvilken avdeling og rom gjøres kjent for eleven ved skolestart/innflytting.  Internatrommene er knyttet til skoleplass. Dvs. det er ikke mulig å bo i internatet uten å være elev på Øya videregående.

Selve inntaksbrevet blir sendt ut på epost til søkeren. Her får søkeren en svarfrist hvor vedkommende må bekrefte at du tar i mot tilbud om plass. Hvis søkeren ikke svarer på inntaket, mister en internatplassen.

Når det er flere søknader til internatplasser, enn det er tilgjengelige plasser, fordeles rom på følgende måte:

  1. Vg1 elever som har lang reisevei er prioritert. Lang reisevei defineres etter Statens lånekasse sine regler. I noen tilfeller blir det gjort individuelle vurderinger omkring sosiale behov. Hvis søkeren vurderes individuelt, vil søkeren bli kalt inn til møte med skolen. 
  2. Hvis det er plasser ledig, blir disse tildelt elever fra Vg2 og Vg3. Elever med lang reisevei er prioritert.
  3. Heltidselever prioriteres foran deltidselever.
  4. Hvis det er flere Vg2 og Vg3 elever som står likt i forhold til tildeling av internatrom, gjelder følgende:
    1. Elever som har vist positiv miljøskapende evne på internatet/skolen, har lavt skolefravær og ikke fått nedsatt karakter i orden/atferd, vil bli prioritert. Elever som ett skoleår har hatt alvorlige brudd / gjentatte brudd på internatet reglementet, vil ikke bli prioritert først i tildeling av ledig rom. I noen tilfeller vil elever som har brutt internatreglementet ikke få tildelt rom selv om det er rom ledig.
    2. Hvis det er flere søkere til internatrom, enn ledige rom, foretas loddtrekning mellom de elevene som stiller likt.

En del av rommene er dobbelrom. Skolen må ha varsel sammen med søknaden hvis eleven ikke kan bo i dobbeltrom.Øyakalender
Laster...