Våre ansatte

Ole Jørgen Stevik
Rektor

olej.stevik@oya.vgs.no
mob: 909 20 936

Solveig Kimo Løvås
Avdelingsleder Øya videregående skole

solveig.lovas@oya.vgs.no
mob: 412 20 762

Linda Kristin D. Skarsem
Avdelingsleder Øya Ungdomsskole

linda@oya.vgs.no
mob: 932 95 049

Ole Johannes Hindenes
Administrasjonsleder

ojh@oya.vgs.no
mob: 918 95 855

Bodil Brandsæter
Kjøkkenleder

bodilb@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Arne Haukås
Driftsleder gårdsbruket

arne.haukas@oya.vgs.no
mob: 468 26 771

Lena Holten Skibnes
Helsesøster Melhus kommune

lena.holten.skibnes@melhus.kommune.no
mob: 950 84 182

Tone Birgitte Bjørseth
Rådgiver / informasjonsarbeid

tone@oya.vgs.no
mob: 920 86 343

Jonny Martinussen
Lærer / teamleder Vg3 / IT-ansvarlig

jm@oya.vgs.no
mob: 472 37 431

Hjalmar Hugdal
Lærer / teamleder Vg3 Landbr

hjalmar.hugdal@oya.vgs.no
mob: 936 36 676

Oddrun Gangås Brønstad
Lærer / teamleder Vg2

ogb@oya.vgs.no
mob: 913 02 472

Håvard Lien
Lærer/ driftsansvarlig storfe

oyahavlie@oya.vgs.no
mob: 48244195

Heidi Fossan
Studiekonsulent

heidi@oya.vgs.no
mob: 98638519

Magnar Bekkevold
Miljøarbeider

oyamagbek@oya.vgs.no
mob: 92092041 (Øya-tlf)

Astri Finnes
Miljøarbeider / nattevakt

mob: 92092041 (Øya-tlf)

Øyvind Ø. Hjellen
Miljøarbeider / lærer

oyvind@oya.vgs.no
mob: 993 69 569

Eirik Movinkel
Miljøarbeider / internat

mob: 92092041 (Øya-tlf)

Øyvind Andreassen
Lærer/ fellesfag og KRIK

oyaoyvand@oya.vgs.no
mob: 99778347

Arnt Narve Bordal
Lærer / naturbruk

arnt.bordal@oya.vgs.no
mob: 976 51 992

Gjermund Brønstad
Lærer / fellesfag

gjermund@oya.vgs.no
mob: 476 18 940

Hans Byfuglien
Lærer / anleggsgartnerfag

hans@oya.vgs.no
mob: 901 69 385

Aud Elisabeth Forseth
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Arne Drugli
Lærer / naturbruk / ansv.verksted

arne.drugli@oya.vgs.no
mob: 482 55 799

Ståle Eidem
Lærer/ hund og dyrepleie

oyastaeid@oya.vgs.no

Kristin Skjerve Grimstad
Lærer u.skolen / fellesfag

oyakrigri@oya.vgs.no
mob: 41540909

Bjørg Lidal Gåsvatn
Lærer / landbruk

bjorg.gasvatn@oya.vgs.no
mob: 976 80 702

Anne Aarhoug Hammervik
Lærer / kontormedarbeider

anne.hammervik@oya.vgs.no
mob: 984 23 043

Ingunn Tjelta Hansen
Lærer u.skolen / realfag

ingunn@oya.vgs.no

Faafetai L. Haukås
Miljøarbeider / kjøkken

faafetai@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Einar Heggvik
Miljøarbeider

oyaeinheg@oya.vgs.no

Sanna Marie Helgemo
Lærer / fellesfag

sanna@oya.vgs.no
mob: 48213013

Tine Marie Helgesen
Lærer / ungdomsskolen

oyatinhel@oya.vgs.no
mob: 99114232

Erling Hugdahl
Vaktmester

erling@oya.vgs.no
mob: 986 22 893

Ole Hugdal
Lærer u.skolen / naturbruk

olehug@oya.vgs.no
mob: 99449998

Hans Tore Laache
Lærer / naturbruk og KRIK

htl@oya.vgs.no
mob: 952 07 228

Lisbeth Barlaup Ljøkjell
Internatleder

lisbeth@oya.vgs.no
mob: 926 39 437

Lkhagvaa Ljøkjell
Kokk

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Arnt Ove Løvås
Lærer / naturbruk

arnt.lovas@oya.vgs.no
mob: 934 23 218

Even Martin Meslo
Lærer / byggfag

even@oya.vgs.no
mob: 476 17 765

Eirik Mongstad
Lærer / realfag

eirik@oya.vgs.no
mob: 926 89 650

Helene Gjertsen Mongstad
Lærer

Permisjon
mob: 416 47 722

Astrid Morland
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Margit Lea Myklebust
Lærer / fremmedspråk

margit.lea.myklebust@oya.vgs.no
mob: 934 01 948

Bendik Løkken Nøstum
Lærer / friluftsliv

bendik@oya.vgs.no
mob: 901 85 596

Ingrid Gangås Opedal
Sosiallærer

ingrid.opedal@oya.vgs.no
mob: 416 45 353

Ragna Rofstad
Kokk

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Toril Rogstad
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Roselyn Rubio
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389

Erlend Røe
Instruktør / Bygg og anlegg

oyaerlroe@oya.vgs.no
mob: 90726279

Jørgen Rønning
Lærer / landbruk

jorgen@oya.vgs.no
mob: 932 16 146

Maja Bredland Seehuus
Lærer / hestefag

maja@oya.vgs.no
mob: 993 85 009

Silje Svanholm Skogesal
Lærer u.skolen / realfag

Permisjon
mob: 991 07 789

Vibecke Steig
Lærer / hestefag

vibecke@oya.vgs.no
mob: 932 07 822

Lillian Svartsrød Stevik
Vernepleier / instruktør

lillian.stevik@oya.vgs.no
mob: 415 68 676

Tonje Strøm-Joramo
Instruktør

tonje@oya.vgs.no
mob: 481 98 432

Arnstein Sugustad
Lærer byggfag

arnstein@oya.vgs.no
mob: 930 43 843

Reidun Thalseth
Lærer

oya@oya.vgs.no
mob: 941 39 470

Oddveig Behrentz Tinnen
Lærer u.skolen / rådgiver

oddveig@oya.vgs.no

Linn Vada
Lærer / dyrepleie-hund

linn@oya.vgs.no
mob: 957 59 697

Anne Charlotte Westerås
Lærer / naturbruk

annek@oya.vgs.no
mob: 98074647

Stephen Westerås
Lærer u.skolen / realfag

oyastewes@oya.vgs.no
mob: 98482609

Randi Irene Ådnanes
Lærer / fellesfag

Permisjon


Øyakalender
Laster...