Øya får ny rektor

Dette er ingen aprilsnarr - 1. april flytter Ole Jørgen Stevik inn på rektors kontor. Øya har hatt mange fine år under ledelse av Hallgeir Solberg som nå har valgt å sende stafettpinnen videre.

Det er på tide å bli bedre kjent med den kommende «Rektor Stevik». Hva er vel bedre enn et lite intervju?!

 

 

Hva var den første følelsen som slo ned i deg da du ble tilbudt stillingen som rektor?

Det første som slo ned i meg var glede og lettelse. Dette er noe jeg seg frem- og gleder meg masse til. Det er ikke mange som får lov til å være leder for så mange fantastiske elever og medarbeidere. Jeg kjenner på at jeg blir ydmyk overfor oppgaven og at dette blir både interessant og spennende!

 

Hva er dine ønsker/ tanker for Øyas framtid?

Det har skjedd mye på Øya de siste årene. Nye bygg har blitt reist og flere nye utdanningstilbud er startet. Til sammen er skolebyggene nå rigget for omkring 280 elever. På Øya er dette mange elever, og vi går nå inn i en konsolideringsfase. Det er viktig å bygge en god struktur som virkelig tar vare på elevens beste. Å opprettholde den tette og gode relasjonen mellom elev – lærer er veldig viktig. Jeg ønsker at det fremdeles skal fokuseres på å ha et godt skolemiljø. Forskning viser at trygge elever lærer mer enn de som er utrygge på skolen. Øya skal derfor fortsatt fokusere på høy trivsel slik at vi også i framtiden skal oppleve lite mobbing på skolen.  Jeg har også et ønske om å tilrettelegge for utvikling i næring og skolefagene. Øya skal være oppdatert og dagsaktuell.

 

Hvordan kommer Øya til å legge merke til sin nye rektor?

Hallgeir har lagt ned en utrolig innsats som rektor gjennom 23 år. En stor takk til Hallgeir for engasjement, mot og arbeidslyst. Jeg har ikke tenkt å starte min tid som rektor på samme måte som Donald Trump har gjort som USAs president. På Øya snakker vi nok i første omgang om små justeringer. Kanskje det første elevene vil merke er at det mest sannsynlig blir flere valgmuligheter i kristendomsfaget. Jeg håper også at elevtallet etter hvert blir litt høyere slik at vi kan tilby elevene flere fag enn det vi har gjort til nå.  

 


Øyakalender
Laster...