Informasjon om skolestart august 2018

Søndag 19. august 2018 er det skolestart på Øya vgs for alle elever som skal begynne på Vg1. For elever som starter på Vg2 og Vg3 er første skoledag mandag 20. august. Før den tid er det en del viktig informasjon våre nye og gamle elever må sørge for å ha lest. Videre i artikkelen vil du finne det som er nødvendig for å være godt forberedt til et nytt skoleår.

 

Hjemmesiden vår vil oppdateres med informasjon fram mot skolestart. Det kan derfor være gunstig å stikke innom hjemmesiden jevnlig for å se om det er blitt lagt ut ny informasjon. Du kan også få en del nyttig informasjon på vår Facebookprofil. Følger du Øya videregående skole på Facebook vil du få oppdateringer etterhvert som de blir lagt ut.

Mange av elevene har valgmuligheter på fag og fagprofiler. Informasjon om fagvalg er allerede sendt ut på SMS til alle søkere. Vi bruker da det mobilnr. du oppga da du søkte om skoleplass enten i Vigo eller på papirsøknad. Det er også sendt ut internatinntak på e-post. Hvis du ikke har fått tilsendt SMS eller epost, ber vi deg ta kontakt med skolen. Har du enda ikke har svart på hvilke fag du ønsker, sender du oss fagønskene så snart som mulig ved å svare på lenken du fikk på SMS. Dersom lenken ikke fungerer sender du dine ønsker til oya@oya.vgs.no

Flere av dere som er hjemmehørende i andre fylker enn Trøndelag har nå fått inntak til Øya videregående skole på e-post fra oss. Allikevel vil du få inntak gjennom Vigo til en skole i ditt eget fylke. Hvis du er en av disse og har tatt i mot plass på Øya, har du fortsatt skoleplass hos oss fra august, selv om du har fått tilbud om skoleplass på en annen skole. Er du hjemmehørende i et annet fylke enn Trøndelag og ikke har mottatt inntak, står du mest sannsynlig på venteliste. Søkere fra Trøndelag får inntak på SMS rundt 10.juli. Er du usikker kan du ringe Øyas sentralbord på 920 920 41. 

Nedenfor finner du informasjonen du trenger før skolestart. Du trenger ikke lese mer informasjon enn det du finner for de valgene du har gjort om internat og skoletilbudet.

 

Internat

Nå har mange av våre elever har fått tilbud om internatplass. Flere står fortsatt på venteliste til internatet. Dersom du har søkt om internatplass, men ikke har fått eget inntaksbrev til internatet, står du på venteliste til internatplass. Du vil da få svar så fort det blir ledig rom. Alle som skal bo på internatet må lese disse lenkene:

 Internatreglementet finner du under fanen Om Øya på forsiden.

 

Skole

Høsten 2018 ser det ut til at ca. 260 elever starter på Øya. Av disse 260, er 60 elever ved 8., 9. og 10.trinn på Øya ungdomsskole. Ungdomsskoleelevene får sin informasjon sendt ut på e-post. De resterende 200 er elever ved Øya videregående skole. Disse har søkt på tre forskjellige programområder; Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering. 

I følgende lenker finner du informasjon som er felles for alle programområdene i videregående:

Nedenfor finner du viktig informasjon som er knyttet til de forskjellige utdanningsprogrammene på Øya vgs.

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

Studiespesialisering

 

Skolestart og åpningsfest

Når og hvordan oppstarten blir avhenger av hvilket skoletilbud du starter på. Nedenfor finner du en beskrivelse på hvor du finner ut av dette for din del:

Vg1 Bygg-og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering

Skolestart er søndag 19. august. Vi ønsker at så mange som mulig av de som har fått internatplass flytter inn på internatet denne dagen.

Alle elever som begynner på Vg1 med foresatte er velkommen til åpningsfest kl. 1600 og de andre aktivitetene som er planlagt denne dagen. Undervisningen starter for fullt kl. 0800 mandag 20. august med oppmøte på rom H-14 i hovedbygget ("festsalen") for alle elever på videregående.

Åpningsfest: Program for Vg1-elever

1230 - 1600  Registrering og innflytting for de Vg1-elevene som har fått internatrom. Oppmøte i velferdsbygget/kantina.

1300 - 1600  Innflytting av hester for de som har fått tildelt stallplass fra skolestart.

1430 - 1600  Middag i matsalen for Vg1-elever m/foresatte. Elevene får gratis middag. For øvrige: Voksne kr. 100,- og barn kr. 60,-

1600-1800  Åpningsfest for Vg1-elever m/foresatte i festsalen, hovedbygget (H-14)

1800 - 1945 Aktiviteter og "bli-kjent"-opplegg for alle elever.

1945 - 2015  Kveldsmat for internatbeboere.

 

Vg2 Anleggsgartner, Byggteknikk, Hest og Landbruk (friluftsliv, hund og dyrepleie, landbruk)

Vg3 Landbruk, Påbygg, Studieforberedende naturbruk og Stud.spes.

Skolestart 20. august kl. 0800. Oppmøte i festsalen, rom H-14 (1.etasje hovedbygget).

Elever på Vg2 og Vg3 som har fått tildelt internatrom, møter søndag 19. august mellom 1600 og 1800 for å få tildelt internatrom. Oppmøte i peisestua. Hvis du har fått stallplass, er det mulig å komme med hesten fra kl. 1300 samme dag.

Fra kl. 1800 søndag 19. august blir det "bli-kjent" aktiviteter på tunet. Alle elever er velkommen til å delta på disse aktivitetene.

 

Har du spørsmål rundt skolestart og skole, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du treffer oss på tlf 920 920 41 mellom kl. 0800 og 1500 på hverdager eller på epost: oya@oya.vgs.no

 

God sommer og velkommen til nytt skoleår. Vi gleder oss!

 Øyakalender
Laster...