Informasjon om skolestart august 2017

Søndag 20. august 2017 er det skolestart på Øya vgs for alle elever som skal begynne på Vg1.  For elever som starter på Vg2 og Vg3 er første skoledag mandag 21. august. Før den tid er det en del viktig  informasjon våre nye og gamle elever må sørge for å ha lest. Videre i denne artikkelen vil du finne det som er nødvendig for å være godt forberedt til en nytt skoleår.

 

Hjemmesiden vil være oppdatert i forhold til viktig informasjon fram mot skolestart. Det kan derfor være gunstig å stikke innom hjemmesiden for å se om det er blir lagt ut ny informasjon du ønsker å ha med deg. Du kan også få en del nyttig informasjon på vår Facebookprofil. Hvis du er venn med Øya på Facebook, vil du få oppdateringer etterhvert som de blir lagt ut.

Mange av elevene har valgmuligheter på fag og fagprofiler. Informasjon om fagvalg er allerede sendt ut på epost til alle søkere. Vi bruker da den epostadressen du har gitt når du søkte om skoleplass enten i Vigo eller på papirsøknaden. Hvis du ikke får tilsendt epost, ber vi deg ta kontakt med skolen. Hvis du ennå ikke har svart på hvilke fag du ønsker, sender du oss fagønskene så snart som mulig ved å svare på den meldingen du fikk for en tid siden eller ved å sende dine ønsker til  oya@oya.vgs.no

Flere av dere, som er hjemmehørende i andre fylker enn Sør-Trøndelag, har nå fått inntak til Øya videregående skole på epost fra oss. Allikevel vil du få inntak gjennom Vigo på til en skole i ditt eget fylke.  Hvis du er en av disse, og har tatt i mot plass på Øya, har du fortsatt skoleplass hos oss fra august, selv om du har fått tilbud om skoleplass på en annen skole. Hvis du er hjemmehørende i et annet fylke enn Sør-Trøndelag og ikke har mottatt inntak, står du mest sannsynlig på venteliste. Søkere fra Sør-Trøndelag får inntak på SMS rundt 10.juli.  Er du usikker, kan du ringe skolens sentralbord på 920 920 41. 

Nedenfor vil du finne den informasjonen du trenger før skolestart. Du trenger ikke lese mer informasjon enn det du finner for de valgene du har gjort om internat og skoletilbudet .

Internat

Nå har mange av våre elever har fått tilbud om internatplass. Flere står fortsatt på venteliste til internatet. Hvis du har søkt om internatplass, men ikke har fått eget inntaksbrev til internatet, står du på venteliste til internatplass.  Du vil da få svar så fort det blir ledig rom. Alle som skal bo i internatet må lese disse lenkene

 Internatreglementet finner du under fanen Om Øya på forsiden.

Skole

Høsten 2017 ser det ut til at ca. 260 elever starter på Øya. Av disse 260, er 60 elever ved 8., 9. og 10.trinn på Øya ungdomsskole. Ungdomsskoleelevene får sin informasjon sendt ut på epost. De resterende 200 er elever ved Øya videregående skole. Disse har søkt på tre forskjellige programområder; Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering. 

I følgende lenker finner du informasjon som er felles for alle programområdene i videregående:

Nedenfor finner du viktig informasjon som er knyttet til de forskjellige utdanningsprogrammene på Øya vgs.

Bygg- og anleggsteknikk

Naturbruk

Studiespesialisering

Skolestart og åpningsfest

Når og hvordan oppstarten blir, vil være avhengig av hvilket skoletilbud du starter på. Nedenfor finner du en beskrivelse på hvor du finner ut av dette for din del.

Vg1 Bygg-og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering

Skolestart er søndag 20. august. Vi ønsker at så mange som mulig av de som har fått internatplass, flytter inn i internatet denne dagen. Alle elever som begynner på Vg1 med foresatte er velkommen til åpningsfest kl. 1600 og de andre aktivitetene som er planlagt denne dagen. Undervisningen starter for fullt kl 0750 mandag 21. august. Oppmøte mandag 21. august blir på rom H-14 i hovedbygget for alle elever ("festsalen").

Program for Vg1 elever

1230 - 1600  Registrering og innflytting for de Vg1 elevene som har fått internatrom. Oppmøte velferdsbygget/kantina.

1300 - 1600  Innflytting av hester for de som har fått tildelt stallplass fra skolestart.

1430 - 1600  Middag i matsalen for Vg1 elever m/foresatte. Elevene får gratis middag. for øvrige: Voksne kr. 100,- og barn kr. 60,-

1600-1800  Åpningsfest for Vg1 elever m/foresatte i festsalen hovedbygget (H-14)

1800 - 1945 Aktiviteter og "bli-kjent" opplegg for alle elever.

1945 - 2015  Kveldsmat for internatbeboere.

 

Vg2 Anleggsgartner, Byggteknikk, Hest og Landbruk (friluftliv, dyrepleie, landbruk)

Vg3 Landbruk, Påbygg, Studieforberedende naturbruk og Stud.spes.

Skolestart 21. august kl. 0750. Oppmøte på H-14 (1.etasje hovedbygget).

For  elever på Vg2 og Vg3 som har fått tildelt internatrom, møter søndag 20.august mellom 1600 og 1800 for å få tildelt internatrom. Oppmøte i peisestua. Hvis du har fått stallplass, er det mulig å komme med hesten fra kl. 1300 samme dag.

Fra kl. 1800 søndag 20. august blir det "bli-kjent" aktiviteter på tunet. Alle elever er velkommen til å delta på disse aktivitetene.

 

Hvis du har spørsmål om dette eller andre forhold rundt skolestart og skole, er du velkommen til å ta kontakt med Øya. Du treffer oss på

tlf 920 920 41 mellom kl. 0800 og 1500 på hverdager eller på epost: oya@oya.vgs.no

 

God sommer og velkommen til nytt skoleår. Vi gleder oss!

 

 Øyakalender
Laster...