Har du lyst til å jobbe på Øya?

Vi har nå ledige vikariater som vi ønsker å fylle med engasjerte, motiverte og dyktige lærere. Hvis du har lyst til å være en del av staben på Øya, sender du søknad på vårt søknadsskjema som du finner nederst i artikkelen. 

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med 2 skoleavdelinger:

 • Videregående: Programområder:
  • Bygg- og anleggsteknikk (Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk eller Vg2 anleggsgartner)
  • Naturbruk (Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 heste- og hovslagerfag og Vg2 anleggsgartner)
  • Studiespesialisering. Vg1 studiespesialisering, Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk og samfunnsfag. Egen KRIK-linje.
 • Ungdomsskolen: 8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene 1 dag med tverrfaglig undervisning hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Skolen har ca. 260 elever og skal vokse i årene som kommer. Ca. 105 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 67 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker å se og bry oss om eleven og la hver enkelt ta nye skritt videre i forhold til sitt eget utgangspunkt. 

For skoleåret 2018-2019 søker vi nå etter:

ungdomsskoleavdelingen søker vi etter inntil 100 % stilling. Dette er et vikariat med mulighet for forlengelse.  Vi søker etter lærer med spes.ped kompetanse. 

Aktuelle undervisningsfag: kunst- og håndverk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving, spansk og KRLE.

Ungdomsskoleavdelingen har i dag 60 elever og vil i løpet av de neste 3 årene ha 72 elever. Vi ønsker å se og møte eleven på en måte som skaper lærelyst og motivasjon for vekst og utvikling.  Alle trinn har hver sin fagdag ute. Dette er en tverrfaglig dag hvor elevene de aller fleste fagdagene, får undervisning utenfor klasserommet i en eller annen form. Det betyr at vi søker etter lærere som ser potensiale i denne måten å undervise på. 

videregående søker vi nå etter lærere i til sammen ca. 2 stillinger i følgende fag: Friluftsliv, norsk, engelsk og matematikk / realfag. Vi vil også trenge lærere med spes.ped. kompetanse. Dette er vikariater med mulighet for forlengelse. 

Øya videregående skole er en aktiv skole som både har egen friluftslivslinje og generelt mye friluftslivs i undervisningen. Skolen ligger slik til at det er kort vei til både elv, vann, sjø, skog og fjell. Dit kommer vi med skolens 4 minibusser og 2 ni-setere. Etter mange år med friluftslivsundervisning har skolen opparbeidet et god utvalg av friluftslivsutstyr. Vi kan nevne telt/lavvo til ca. 100 personer, klassesett med kanoer og havkajakker på egne hengere samt diverse turutstyr.

Vi søker nå etter friluftslivslærer til profilfaget Friluftsliv/Adventure på naturbrukslinja vår. Vi søker en person med genuin interesse for å jobbe med elever og friluftsliv. Du må gjerne ha særlig kompetanse innen ett eller flere områder som f.eks. kajakk, klatring, skredlære eller jakt. Viktigst er likevel et godt basisfriluftsliv og glede i å være ute. Stillingen må kombineres med andre undervisningsfag for å fylle full stilling.

 

Hvis du har spørsmål til stillingene, er du velkommen til å ta kontakt med:

 • Avdelingsleder ungdomsskolen: Linda Kristin Drage tlf.: 932 95 049 / e-post:  linda@oya.vgs.no
 • Avdelingsleder videregående: Solveig Kimo Løvås tlf.: 412 20 762 / e-post: solveig.lovas@oya.vgs.no
 • Rektor: Ole Jørgen Stevik tlf.: 909 20 936 / e-post: olej@oya.vgs.no

 

Søknadsfrist: 6.mai 2018

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "Søknad"

 

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...