Har du lyst til å jobbe på Øya?

Vi har akkurat nå ingen ledige stillinger. Allikevel kan det hende at du kan tenke deg å være en del av staben på Øya, kan du sende oss en åpen søknad på  søknadsskjemaet som du finner nederst i artikkelen. 

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med 2 skoleavdelinger:

  • Videregående: Programområder:
    • Bygg- og anleggsteknikk (Vg1 bygg-og anleggsteknikk og Vg2 byggteknikk eller Vg2 anleggsgartner)
    • Naturbruk (Vg1 naturbruk, Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 heste- og hovslagerfag og Vg2 anleggsgartner)
    • Studiespesialisering (Vg1 studiespesialisering, Vg2 og Vg3 realfag og Vg2 og Vg3 språk og samfunnsfag. Egen KRIK-linje)
  • Ungdomsskolen: 8. - 10. trinn hvor vi i undervisningen følger offentlige læreplaner.  Vi tilbyr elevene en dag i uka med tverrfaglig undervisning hvor vi prøver å arbeide med fag på en annen måte.

Skolen har til sammen ca. 260 elever. Ca. 105 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 67 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen. Vi ønsker derfor ansatte som vil gi elevene utfordringer på mange forskjellige måter. Vi ønsker å se og bry oss om eleven og la hver enkelt ta nye skritt videre i forhold til sitt eget utgangspunkt. Vi ønsker derfor å bygge et kollegium som ser eleven og er villig til å spille på lag med elevgruppen slik at hver enkelt utvikler seg faglig og sosialt.

 

Hvis du har spørsmål om det å jobbe på Øya, er du velkommen til å ta kontakt med:

 Søknadsfrist: snarest!

Alle søkere bruker skolens eget søknadskjema. Send søknaden til oya@oya.vgs.no.  Merk søknaden "Åpen søknad"

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...