Flere interessante vikariater ledig

Vi vil nå i løpet av nær framtid ansette vikarer i flere fag. Hvis noe av dette oppleves spennende for deg, håper vi at du melder din interesse.

Øya videregående skole er en kristen videregående skole med undervisningstilbud innen Bygg- og anleggsteknikk, Naturbruk og Studiespesialisering. I tillegg driver vi vår egen ungdomsskole.

Skolen har ca. 260 elever og skal vokse i årene som kommer. Ca. 105 elever bor i skolens internat. Det er for tiden 65 ansatte. Skolen ligger sentralt i Melhus kommune i Sør-Trøndelag og er tilsluttet Normisjon.

Verdiene ÅPEN - KREATIV - UTFORDRENDE skal prege skolen og undervisningen.

 Ledig 100 % vikariat som norsklærer

En av våre norsklærere går ut i svangerskapspermisjon i mars og vi trenger vikar for henne i minimum 1 år.  Stillingen innbefatter undervisning på flere trinn.

SØKNADSFRIST 25. oktober 2017

Tiltredelse ca. 1 mars 2019

Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte: 

Rektor Ole Jørgen Stevik, tlf. 909 20 936

Avdelingsleder Solveig Kimo Løvås,  tlf. 412 20 762

Søknad skrives på skolens eget søknadskjema (se nederst) og sendes inn sammen med CV til oya@oya.vgs.no. Merk søknaden "norsklærer"

 

Ledig 80 - 100 % vikariat som lærer i ungdomsskolen

En av våre lærere skal ut i omsorgspermisjon våren 2018.  Vi søker nå derfor etter vikar i  mellom 80 - 100 % stilling fra 1.januar 2018 til 30.juni 2018. 

Ungdomsskolen har ca. 60 elever fordelt på 3 trinn. Læreren vil ha varierte oppgaver knyttet til enkeltelever og elevgrupper i skolemiljøet og skal aktivt bidra til et godt læringsmiljø. I stillingen vil det ligge arbeidsoppgaver knyttet til bl.a. matematikk og naturfag. Vikaren vil også få tillagt kontaktlæreransvar.

Vi ønsker oss en selvstendig, strukturert og kreativ person med gode samarbeidsevner.  

 

SØKNADSFRIST 1. november 2017

Tiltredelse 1. januar 2018.

Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte: 

Rektor Ole Jørgen Stevik, tlf. 909 20 936

Avdelingsleder Linda Kristin Skarsem, tlf. 932 95 049

Søknad skrives på skolens eget søknadskjema (se nederst) og sendes inn sammen med CV til oya@oya.vgs.no. Merk søknaden "lærer" 

 

Ledig vikariat i 50%  som lærer i Naturbruk

En av våre lærere i naturbruk skal ut i svangerskapspermisjon fra januar 2018. Vi søker derfor etter vikar for ca. 1 år fra medio januar 2018. I tillingen ligger teoriundervisning og praksisundervisning på Vg1 naturbruk.  Undervisningen tilsvarer ca. 50 % stilling. Vi ønsker å undervise bredt innen temaet.  Vi søker en person som kommuniserer godt og som ser nytten i å samarbeide med elever og de andre lærerne på trinnet.  Høgskoleutdanning vil være en fordel.

I stillingen er det også aktuelt å legge inn  50 % stilling på informasjonsarbeid. Vi har et eget team som arbeider med skolens informasjonsarbeid. Aktuelle oppgaver kan være planlegging av rekruttering, webside, messer, skolebesøk i Midt-Norge, utvikle informasjonsmateriell,  mm. 

Søknad sendes snarest

Tiltredelse januar 2018.

Ønsker du mer informasjon om vikariat som naturbrukslærer, er du velkommen til å kontakte: 

Rektor Ole Jørgen Stevik, tlf. 909 20 936
Avdelingsleder Solveig Kimo Løvås, tlf. 412 20 762

Søknad skrives på skolens eget søknadskjema (se nederst) og sendes inn sammen med CV til oya@oya.vgs.no. Merk søknaden "Lærer i naturbruk " 

 

Søknadskjema alle stillinger

 Øyakalender
Laster...